De Steilrand
Insecten
Op
donderdag22feb201820:00

Lezing "Insecten houden van bloemen"

Lezing “Insecten houden van bloemen” Met tips voor drachtplanten in onze eigen tuin, door Rini Kerstens. i.s.m. IVN Baarlo.

BLOEMEN EN INSECTEN, biologie van een ontmoeting.

Actuele berichtgeving leert ons dat het aantal insecten, zowel soorten als individuen, fors terugloopt. Minder muggen, wespen, luizen en vliegen. Dat klinkt sommigen misschien als muziek in de oren.

De werkelijkheid is echter dat die achteruitgang als een probleem moet worden gezien. Minder voedsel voor uiteenlopende insecteneters, gebrek aan bestuivers voor onze cultuurgewassen en voor onze wilde flora. Geen vrucht- en zaadvorming. Ook de zaadeters komen in problemen ….

Dicht bij huis kunnen we, met een beetje goede wil, onze tuinen, parken, groenstroken en akkerranden insectenvriendelijk(er) inrichten. En dan is er heel veel te genieten. Goed voor de insecten en goed voor ons !

“Insecten houden van Bloemen”. Het lijkt wel een populaire reclameslogan. Maar het is veel meer. Er gaat een complete wereld schuil achter het bezoek van insecten aan bloemen. Insecten en bloemen die elkaar min of meer toevallig tegenkomen, maar ook soorten die voor elkaar geschapen zijn. Kenmerken van hun (lichaams-)bouw en gedrag zijn dan in detail afgestemd op hun ontmoeting.

Een verhaal :

-- van lokken en verleiden,

-- van roltong tot zuigsnuit,

-- van stuifmeelkorrels en beharing,

-- van belonen en misleiden,

-- van leren en onthouden,

Een verhaal “in geuren en kleuren” Stil staan bij bloemen en insecten betekent kennis maken met een innige relatie, zicht krijgen op de functionaliteit van bouw en gedragingen en op een stukje samenhang in de natuur. Het zal echter ook en vooral een ontmoeting zijn van verwonderen en bewonderen !!

Algemene informatie

Krasser, Chorthippus parallelus, foto Marianne Vos-Jaspers
donderdag 22 februari 2018 - 20:00 tot 22:15
Locatie: 
Huis van de Wijk, zaal de Glazenap
Spechtstraat 58
5932 VK Tegelen
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image