Aalscholver

Aalscholver (Phalacrocorax Carbo)

Wandelend door de Rijkelse Bemden, langs Maas of andere wateren, kan men diverse vogels waarnemen, onder andere de Fuut, Grauwe Gans, Kokmeeuw.

Ook een markante, goed herkenbare vogel is er te gast; de aalscholver. Hij is getooid met een overwegend zwart verenpak en een duidelijke gele vlek op de wangen. Regelmatig zit hij met de vleugels wijd gespreid op een tak of steen aan de oever. Hij heeft dan zojuist een duik in het water genomen om een visje te verschalken en zit in deze typerende houding zijn vleugels te drogen op de wind.

Aalscholvers gaan bij de minste of geringste verstoring op de vleugels en dat wil nog wel eens koddig uitzien als die vleugels nog niet goed droog zijn. Ze maken als het ware een valse start! In de lucht maken ze echter een doelbewuste indruk. Ze houden hun lijf in een rechte lijn gestrekt met de kop fier naar voren. De vleugelslag is snel en krachtig.

Op het water lijken ze zonder enige reden of inspanning zomaar wat rond te dobberen, toch altijd oplettend en attent. Totdat ze plotseling een snelle voorover-duikbeweging maken om een visje te verschalken...

's Winters is aan de Asseltse Plassen een bijzonder schouwspel waar te nemen. Meer dan honderd Aalscholvers uit de hele regio hebben daar hun slaapplek gekozen. Het is imponerend om te zien hoe ze in de schemering vanuit alle richtingen komen aanvliegen om gezamenlijk in een groep bomen te overnachten. Ook hieruit blijkt dat het aalscholver-bestand zich goed heeft hersteld na het ingaan van het jachtverbod in de zeventiger jaren van de vorige eeuw.

Tenslotte nog een paar wetenswaardigheden.
Omdat men lange tijd dacht dat de vogel vooral op aal viste, kreeg de oorspronkelijke naam 'Scholver' de toevoeging 'Aal' en kwam deze vogel aldus aan zijn naam.
Bij onze oosterburen is deze vogel de vogel van het jaar 2010!

Voor meer info zie ook www.Sovon.nl

Foto's en tekst. Marianne Vos