Werkgroep Vogels Jaarverslag 2015

Activiteiten 2015
PR & Communicatie

De maandelijkse aankondiging is slechts een keer naar onze PR-mailinglijst gestuurd. Veel minder dus dan vorig jaar. Jammer want er zijn 65 mensen lid van (incl. vogelwerkgroep-leden en oud-leden). Wel zijn alle excursies op de interne en externe facebookpagina gezet. Dit jaar zijn de meeste persberichten geplaats. We hebben het proces rondom het aanleveren van de persberichten wat strakker gemaakt, wat zijn vruchten afwerpt. De stukjes waren dit jaar alle op tijd binnen.

Overige activiteiten
Bernie en Gerda hebben in maart een avond georganiseerd om de kennis binnen de vogelwerkgroep wat bij te spijkeren. Ton Koekenbier en Tijs van de Berg hebben een presentatie gehouden over balts en over de trek. Het was een zeer geslaagde avond. De organisatie voor de vogelcursus die in het voorjaar 2016 gepland staat is in volle gang.

Plannen 2016
In 2016 is het door het afronden van de Atlastelling wat rustiger. De vaste tellingen zoals Waverhoek e.d. zullen door blijven gaan. Maart 2016 staat een vogelcursus voor beginners gepland. De sprekers en de planning is rond. Maandelijkse excursies en de excursies voor werkgroepleden en een excursie in het kader van de Nationale Vogelweek zijn gepland.

VogelwerkgroepInmiddels is duidelijk dat de vogel van het jaar de kievit zal zijn. In de wintervergadering zal gekeken worden of we hierop kunnen aansluiten met activiteiten van de vogelwerkgroep.
In het verslagjaar 2015 is de spreeuw nog steeds vogel van het jaar waarin verder onderzoek wordt gedaan naar deze vogelsoort. 

Voor Tinok van Hattum houden de CT-taken in 2016 op na dit drie jaar gedaan te hebben. Er is nog geen zicht op vervanging maar hopelijk wordt dit in de vergadering begin 2016 opgepakt door een van de andere leden.

Vogelwerkgroep
Tinok van Hattum

Naar Werkgroep Vogels