Werkgroep Vogels Jaarverslag 2015

Activiteiten 2015
Huiszwaluwentelling (Judy Tito en Elza Vis)
Ook in 2015 zijn de nesten geteld van de huiszwaluwen in Vinkeveen en Waverveen. Op 22 juni en op 29 juni pakten we de fiets en onze verrekijker (en Judy haar tellijst) om de bij ons bekende locaties te bezoeken.

In de polder rond Waverveen zijn op 5 locaties in totaal 62 bewoonde nesten geteld (in 2014: 23). In Vinkeveen zijn 22 locaties bekeken en op 14 locaties zijn bewoonde nesten geteld, in totaal 44 (in 2014: 51). We hebben 3 nieuwe locaties gevonden dit jaar.

Op een aantal locaties moesten wij helaas een ‘0’ noteren, waar we in 2014 nog wel bewoonde nesten gevonden hebben. In zowel Waverveen als Vinkeveen zijn kunstnesten in gebruik. We zien ook veel natuurlijke nesten, vooral in Vinkeveen.

In Waverveen hebben we een nieuwe locatie gevonden waar wel 11 natuurlijke nesten aan de gevel hingen. Hier zien we ook een grote stijging in het aantal nesten dat we geteld hebben. In Vinkeveen hebben we twee nieuwe locaties gezien, maar wel een daling van het aantal getelde bewoonde nesten. Soms spreken we de bewoners van de huizen waar een kolonie zwaluwen zit. De meesten zijn enthousiast en houden de broedsels ook zelf in de gaten.

Gierzwaluwen (door Ad van Uchelen en Ton Verweij), Mijdrecht (Ad)
Eind juni, wanneer de intensiteit van het voeren van de jongen het hoogst is, heb ik twee ronden gedaan in Mijdrecht om gierzwaluwkolonies te lokaliseren. Daarvoor moet een warme zomeravond worden uitgekozen. Na 21:30 uur zie je het meest van het zwermen en aanklampen van de nestgelegenheden. De opvallendste plekken zijn: Dorpsstraat, Irenelaan en Kerkvaart, zij het veel minder dan vorig jaar. De negen neststenen in het nieuwe pand van Dorpsstraat 39 zijn nog niet bezet. Op de punt onder een boeideel is, evenals vorig jaar, opnieuw een broedsel grootgebracht (poepsporen.)

In het woongebied Molenland-Zuid lijkt de kolonie zich langzaam uit te breiden. In Hofland-Noord (fam. Noteboom) zijn tenminste drie dakpannesten bezet. Verspreid in de wijk Proostdijland-Noord en Zuid zijn nog enkelen nesten bezet, ondanks de ongunstige helling van de daken. Juist op de kopse kanten is meer activiteit.

Tenslotte, bij Turkoois 38, waren in totaal zes nestkasten met camera’s bezet en zijn eind juli 15 jongen uitgevlogen. Helaas, door renovatie, vernieuwing van dakpannen en isolatieaanbreng zijn er ook nestgelegenheden verdwenen.

Een verzoek aan Badhoeve Bouw, om gierzwaluwstenen in te bouwen in het appartementencomplex in Hofland is afgewezen, omdat de kopers, die nog niet bekend waren, hun instemming moesten geven. Nu, volgens de plaatselijke media, de herontwikkeling van winkelpassage Molenhof meer gestalte krijgt, zal ik opnieuw een poging wagen in contact te komen met de projectontwikkelaar om voor vervangende nestgelegenheid van de daar bestaande kolonie te zorgen. 

Vinkeveen (Ton)
Een aantal IVN’ers onder leiding van Ton Verweij is actief geweest in Vinkeveen met als doelstelling:

a. observatie van reeds bekende broedlocaties
b. zoeken naar mogelijke nieuwe broedlocaties
c. voorlichting aan betrokkenen en belangstellenden
d. notatie van invliegopeningen

Bijzonderheden
De gierzwaluwpannen (20!) bij De Schans zijn nog steeds niet bewoond. Middels gierzwaluw-geluiden is getracht om de jonge vogels van afgelopen jaar te lokken naar De Schans. Volgend seizoen weten we meer. Ad heeft voor de benodigde spullen gezorgd en bij De Schans geplaatst.

De Heulweg is een bekende broedlocatie. GroenWest begon echter bij de aanvang van het broedseizoen met groot onderhoud van hun woningen aldaar. Gelukkig werden de eerste woningen weer snel opgeleverd, waardoor de gierzwaluwen alsnog konden nestelen!

De Meerkoetlaan verdient komend jaar onze aandacht. Gierzwaluwen schijnen voor deze locatie belangstelling te hebben.

De 11 gierzwaluwkasten aan de noordzijde van Maria-Oord zijn nog steeds niet bewoond door gierzwaluwen. Andere vogels (mussen en mezen) hebben er wel belangstelling voor. We wachten af. De voormalige vakantiewoning achter De Heul is gerenoveerd. De oude pannen zijn weer op het dak geplaatst. Volgend jaar weten we meer.

Lees meer over Jaarverslag 2015