Werkgroep Vlinders en libellen

Herstart werkgroep vlinders en libellen
De werkgroep Vlinders en libellen maakte een herstart in 2016. 
Deze groep van vrijwilligers wordt gecoördineerd door IVN-vrijwilliger Jasper de Vries, liefhebber van vlinders en nachtvlinders.

Doelstelling werkgroep
Het doel is om mensen met dezelfde interesse bij elkaar te brengen en alle kennis die aanwezig is te delen. Daarnaast zou het mooi zijn als met het opzetten van de werkgroep meer mensen uit de omgeving geïnteresseerd raken in vlinders en libellen. Bekijk een aantal prachtige foto's van vlinders en libellen via Jasper's V & L

Plannen activiteiten werkgroep

Nr.  Activiteit
1 Monitoring
2 Opzetten monitoringsroutes
3 Creëren geschikte leefruimtes
4 Presentaties en lezingen
5 Excursies en Nationale Nachtvlindernacht

Monitoring
De gegevens uit de door de leden uitgevoerde monitoring leveren
landelijke meetnetten informatie. De meetnetten bepalen hiermee trends en hierop inspelen is dan mogelijk.

Opzetten monitoringsroutes 
In maart 2016 is in samenwerking met de Vlinderstichting, een dagvlinder-monitoringsroute opgezet in het natuurcompensatiegebied
'de Zuidpunt'. Dit is het gebied langs de nieuwe N201 in de Bovenkerkerpolder boven Uithoorn. Mogelijk worden ook andere monitoringsroutes voor vlinders, libellen en nachtvlinders opgezet. 

Creëren geschikte leefruimtes
Het creëren van een grotere hoeveelheid geschikte leefruimte is van belang. Bijvoorbeeld door een Idylle in de gemeente en meer geschikte wegbermen en slootkanten door juist beheer. Maar ook via aangepaste tuinen door goede informatie te geven over kleine aanpassingen die vervolgens een groot verschil maken.  

PlantenwerkgroepPresentaties en lezingen
Door presentaties doen nieuwe werkgroepleden kennis op over soorten, kenmerken, verspreiding, waardplanten, leefwijzen etc. Presentaties aan een breder publiek zijn ook mogelijk. Bijvoorbeeld een lezing in het NME-centrum De Woudreus, verzorgt door een externe specialist van de Vlinderstichting. 

Excursies en Nationale Nachtvlindernacht
Met excursies maken mensen in het veld kennis met de soorten. Bijvoorbeeld lokale excursies voor soorten uit de polder of soortgerichte excursies en inventarisaties in natuurgebieden. Maar ook als onderdeel van een groencursus of als vervolg op een presentatie of lezing. Verder wordt jaarlijks de Nationale Nachtvlindernacht georganiseerd op wisselende locaties in de omgeving. Krijg een indruk en bekijk onze Nationale Nachtvlindernacht in beeld

Enthousiaste vrijwilligers gevraagd
Om verder invulling te geven aan de werkgroep zijn de vrijwilligers op zoek naar collega's. Zoals specialisten op gebied van dagvlinders, micro- en/of macronachtvlinders en/of libellen. Maar ook mensen met weinig kennis zijn van harte welkom. Voor het lopen van de dagvlinder-monitoringsroute zijn een paar mensen nodig met in elk geval basale kennis voor vlinderherkenning in het veld. Daarnaast kunnen beginners zich aanmelden om af en toe mee te lopen.

Informatie
Contactpersoon: Jasper de Vries, 06-39068991 of e-mail

Impressie 
Krijg onderstaand een indruk van deze werkgroep. Ben je door het verhaal en de foto's geïnteresseerd geraakt in de activiteiten van de werkgroep? Neem dan telefonisch of via e-mail contact op met Jasper de Vries en sluit je aan!

Item Informatie
Verhaal Monitoring Sleedoornpage in Soest 150117, met werkgroep vlinders van IVN Eemland, i.s.m. de Vlinderstichting 
Foto Werkgroep Vlinders en libellen in beeld

Jaarverslag
In 2016 is de nieuwe samenstelling van de werkgroep van start gegaan. 
Lees in 2017 meer over Vlinders en libellen via het jaarverslag 2016.            

Naar Werkgroepen