Weidevogelbescherming Jaarverslag 2015-3

Header Eieren Slobeend

Resultaten seizoen 2013

Soort Totaal legsels Resultaat bekend Uit  Niet uit
Eend onbekend 5 3 3 0
Fuut - - - -
Grauwe gans - - - -
Grutto 78 71 57 14
Kievit 174 161 152 9
Kleine Plevier - - - -
Knobbelzwaan 2 1 0 1
Krakeend 1 0 0 0
Kuifeend 3 1 1 0
Meerkoet 2 2 2 0
Scholekster 33 30 27 3
Slobeend 2 1 1 0
Tureluur 27 22 21 1
Visdief - - - -
Waterhoen - - - -
Watersnip - - - -
Wilde eend 6 3 3 0
Witte kwikstaart 1 0 0 0
Zwarte stern - - - -
Totalen 334 295 267 28
% van bekend resultaat     90,51% 9,49%
Resultaat 2013
t.o.v. 2012
133 117 115 2

Onderstaand een toelichting omtrent de verschillen en de uitschieters

  • Meer bedrijven en daarbij meer percelen
  • Weersinvloeden: na een warme start van het voorjaar werd het koud en erg droog weer
  • Meer predatie geconstateerd (buizerds, kraaien, mantelmeeuwen)
  • In Waardassackerpolder namen de buizerds niet alleen pullen, maar ook bebroede eieren

In het seizoen 2015 zijn 84 legsels meer gevonden dan vorig seizoen. Op zich een zeer goed resultaat. Daartegenover staat dat van de 84 legsels er slechts 38 zijn uitgekomen. Anders gesteld, het percentage uitgekomen legsels is gedaald van 91% naar 89%. Het totaal aantal uitgekomen legsels is dus 38 meer dan vorig seizoen.

Aantal legsels bij de meest bedreigde vogelsoorten

Soort Legsels 2014 Legsels 2015 Verschil 2014-2015 Legsels uit in 2015 t.o.v. 2014
Grutto 65 68 +3 -6
Kievit 208 283 +75 +48
Scholekster 33 50 +17 +9
Tureluur 15 22 +7 +2

Lees verder over Jaarverslag 2015-4