Weidevogelbescherming Jaarverslag 2015-2

Header Eieren Scholekster

Resultaten Seizoen 2014

Soort Totaal legsels Resultaat bekend Uit  Niet uit
Eend onbekend - - - -
Fuut - - - -
Grauwe gans - - - -
Grutto  65 53 49 4
Kievit 208 171 156 15
Kleine Plevier - - - -
Knobbelzwaan 2 2 2 0
Krakeend 2 0 0 0
Kuifeend 2 2 2 0
Meerkoet 4 4 4 0
Scholekster 33 28 25 3
Slobeend 11 8 8 0
Tureluur 15 12 11 1
Visdief 1 1 1 0
Waterhoen - - - -
Watersnip 1 0 0 0
Wilde eend 11 11 8 3
Witte kwikstaart - - - -
Zwarte stern 1 1 1 0
Totalen 356 293 267 26
% van bekend resultaat     91,13% 8,87%
Resultaat 2014
t.o.v. 2013
22 -2 0 -2

Lees verder over Jaarverslag 2015-3