Vogels in de tuin

In een tuin horen vogels: merels op het gras, op zoek naar regenwormen. Of mussen, scharrelend rond je terras. De zomeravondzang van de zanglijster. 

Tuinbezoek vogels
Vogels komen in tuinen voor voedsel en nestgelegenheid. Niet alle vogels zullen in een tuin nestelen maar vaak komen ze wel langs als er voldoende voedsel te vinden is. Ze zijn niet alleen aardig om te zien en te horen, ze zijn ook heel nuttig. Denk maar aan lijsters die slakken eten.
Of mezen die rupsen vangen. Door je tuin extra aantrekkelijk te maken voor vogels, zorg je er ook voor dat eventuele ‘schadelijke’ dieren op natuurlijke wijze bestreden worden. 

IVN DRVU - Werkgroep NME-tuinZaad- en insecteneters
Vogels in de tuin zijn zaadeters of insecteneters. In een natuurlijke tuin met veel insecten en andere kleine beestjes hebben insecteneters genoeg te vinden. Het voedsel voor zaadeters is afhankelijk van de variatie in plantengroei. 

Hoe vogels naar je tuin te lokken
In het overzicht vind je 13 tips om vogels naar je tuin te lokken. 

Nr.  Tip
1 Zorg voor veel afwisseling in de begroeiing (open/gesloten, hoog/laag). Hierin vinden vogels nestruimte en vooral beschutting
2

Zorg voor flink wat struiken, bij voorkeur zo aangeplant dat er veel randen zijn. Daar scharrelen vogels rond op zoek naar voedsel en in de struik vinden ze beschutting en een uitkijkplaats

3 Gebruik niet slechts één struiksoort maar zorg voor variatie
4

Gebruik bij voorkeur doornstruiken en besdragende struiken. Voorbeelden hiervan zijn: hulst, klimop, lijsterbes, krentenboompje, meidoorn en sleedoorn. De struiken hebben bessen (voedsel) en een veilige plaats om te rusten of te nestelen

5 Laat onder de struiken een natuurlijke begroeiing ontstaan.
De bodem onder de struiken moet niet te voedselarm zijn, dus een beetje compost mag je hier wel gebruiken. Hierin komen veel bodembeestjes die als voedsel dienen voor veel vogels
6 Laat afgevallen bladeren onder de struiken liggen. Hiertussen kunnen merels en lijsters lekker scharrelen naar slakjes, spinnen en insecten
7 Zorg voor water in de tuin waar de vogels gemakkelijk bij kunnen. Een vogelbadje voldoet al gauw. In de winter kun je de vogels aan water helpen door tot gruis geslagen ijs op de voedertafel te leggen
8

Hang nestkasten op voor de holenbroeders in je tuin (mezen); niet teveel! De dieren hebben immers een territorium

Lees meer tips via vogels in de tuin-2