RondUit Jaarverslag 2015

Activiteiten over 2015 en plannen voor 2016
Naast de website speelt het afdelingsblad RondUit een belangrijke rol bij de interne en externe communicatie. Ook dit jaar werden weer vier mooie nummers uitgebracht, in totaal 104 pagina’s, waarvan 70 in kleur.

Beleid &organisatieDe redactie was aardig op sterkte met maar liefst vijf personen: 
Margreet van Gelder, Joop Goverts, Peter Thot, Ad Wortel (lay-out) en Bert Verweij (coördinatie). Dankzij deze bezetting kon een redactielid af en toe een beurt overslaan. Het biedt ook kansen voor een meer evenwichtige taakverdeling, al is dat in de praktijk nog niet zo simpel.

Veel groter is het aantal mensen dat een inhoudelijke bijdrage heeft geleverd. Dat waren er dit jaar 35 met gemiddeld ruim 2 artikelen per persoon. De redactie is daar bijzonder blij mee. Het nieuwe bestuur heeft ook de weg gevonden naar RondUit met een eigen vaste rubriek.
De overige artikelen vertonen een grote variatie, wat recht doet aan de slogan ‘RondUit is er van en voor iedereen’. Het streven om meer educatieve artikelen te plaatsen lijkt aardig gelukt.

Een opvallende verandering voor 2016 is een personeelswisseling in de redactie. Sinds vele jaren is de lay-out in de vertrouwde handen van
Ad Wortel. De zeldzame keren dat hij er niet was werd dat binnen de redactie opgelost maar eigenlijk was dat niet te doen. Een RondUit zonder Ad was bijna ondenkbaar, maar gaat nu toch gebeuren. Hij stopt ermee.

Gelukkig heeft de redactie een uitstekende opvolger gevonden in de persoon van Sep Van de Voort. Met ingang van 2016 doet hij de lay-out.
Een opmerkelijk neveneffect is dat de redactie nu voor meer dan de helft bestaat uit bestuursleden.

Verder hoopt de redactie ook in 2016 weer mooie lezenswaardige bladen te produceren, in het vaste vertrouwen dat velen ook nu weer een bijdrage zullen leveren.

Bert Verweij

Naar Afdelingsblad RondUit