Planten Jaarverslag 2015

Determinatieavonden
Op 28 mei 2015 is Carola van der Meer overleden. Wij missen haar enorm in onze werkgroep Planten.

Als voortvloeisel van de afgeronde Natuurgidsencursus kwam naar voren dat er meer praktische vaardigheden gewenst zijn voor het determineren van planten. Hoe de verschillende soorten flora's te hanteren, hoe om te gaan met de zogenaamde sleutels, hoe de kenmerken van de verschillende plantenfamilies te herkennen en de daarbij behorende botanische termen.

Voor een beperkt groepje geïnteresseerden zijn daar enkele avonden voor georganiseerd. In de toekomst zou het misschien mogelijk zijn deze opzet voor meer mensen te gebruiken.

Monique Schaap

Planteninventarisaties
Dit jaar zijn vier planteninventarisaties uitgevoerd. Drie daarvan betreffen gebieden van Stichting De Bovenlanden. Te beginnen met de Wilnisse Zuwe, het landje van Herman. Een klein perceel door maximaal vier mensen te inventariseren. Uitgevoerd op dinsdagochtend 16 juni.

Het tweede gebied betreft het project aan de Bovendijk. Vorig jaar is het westelijk gedeelte gedaan, dit jaar is het oostelijke deel aan de beurt gekomen. Het derde gebied is alleen per boot te bereiken, namelijk het Gagelgebied. Dit gebied is op 1 juli geïnventariseerd.

Daarnaast liet de ecologische boer Samsom weten dat hij graag weer een inventarisatie wil van zijn terrein. Hij is benieuwd naar de plantenontwikkeling in zijn gebied. Op zijn boerderij is tijdens het dertigjarig jubileum van Stichting de Bovenlanden een excursie gegeven.

Anja de Kruijf

Naar Werkgroep Planten