Parkproject

Het parkproject is een natuurproject dat sinds 1979 aan groep 7 van het basisonderwijs in het werkgebied wordt aangeboden. 

Projectdoel
Het doel is verwondering en bewondering voor de buurtnatuur op te wekken door gezamenlijk de posten te ervaren en opdrachten te maken. Daarna volgt herkenning en kennis. Een ervaring in de frisse buitenlucht! 

Donkereindse Bos en park de Meyert 
Groep 7 beleeft de natuur tijdens het parcours met uitgezette posten in het Donkereindse Bos in Vinkeveen (voor basisscholen uit Vinkeveen en Wilnis) of in het park de Meyert in Mijdrecht (voor basisscholen uit Mijdrecht). Deskundige IVN Natuurgidsen en andere vrijwilligers begeleiden hen daarbij. 

Invulling postonderwerpen
Elk kind heeft een andere benadering en werkwijze bij het samenwerken. Zo ook voor het bereiken van het natuurdoel. Gedurende 1,5 uur laten ze dat zien. Met een werkblad en hulpmiddelen, maken zij opdrachten die gaan over bijvoorbeeld de onderstaande onderwerpen.

Nr.  Onderwerp Nr.  Onderwerp
1 Bomen- en struiken 5 Water meten
2 Waterdiertjes 6 Kijken en luisteren
3 Bomen meten 7 Veen
4 Stel je voor... 8 Wilde planten

Impressie
Voor een impressie van dit natuurproject zie Parkproject in beeld

Naar werkgroep Onderwijs