NME-tuin Jaarverslag 2015

Activiteiten tuinseizoen 2015
Ook in 2015 zijn we, vijfentwintig vrijwilligers van de tuinwerkgroep, verder gegaan met het aanbrengen van veranderingen in de tuin. Eind 2014 zijn de beide moerasbakken ingeplant, de stinzenplanten aangevuld en de rotstuin opnieuw beplant.

Tuinders pad niet altijd over rozen
Dit jaar is de moestuin ‘op de schop’ gegaan. Het hebben van een moestuin bleek niet reëel te zijn: te veel slakkenvraat – uiteraard doen we niet aan bestrijding – en bovendien vereist een moestuin vaker dan eenmaal in de twee weken verzorging. Een bessen-pluktuin leek ons een goed idee: publieksvriendelijk en passend in de educatieve doelstelling van de tuin. Martien c.s. hebben diverse bessenstruiken geplant, hoofdzakelijk aalbessen en kruisbessen.

Deze sloegen goed aan, maar helaas, veel hebben we niet kunnen genieten van de bessen, want ook de rupsen hadden ze ontdekt. Het pad van een tuinder gaat niet altijd over rozen... .

Fleuriger aanblik in de schaduw
Ook in het tamelijk donkere, schaduwrijke gedeelte bij de achterdeur van de Woudreus zijn nieuwe plantjes gekomen, die bovendien goed tegen de droogte kunnen, aangezien dit gedeelte hoog ligt. De verschillende soorten geraniums (ooievaarsbek), epidemium (elfenbloem) en astrantia (Zeeuws knoopje) maken het geheel fleuriger.

IVN DRVU - Werkgroep NME-tuinEducatieve tuin
Behalve op de woensdagmiddagen, waarop de kinderen in hun eigen tuintje werken en het konijn verzorgen, lopen er ook geregeld schoolklassen rond om opdrachten uit te voeren. De tuin was ook het decor voor ‘Op Natuuravontuur’ in de vakanties. Kortom: we hebben een educatieve tuin.

Excursie Costerustuin
Op 6 september hadden we een interessante excursie naar de Costerustuin in Hilversum, opgericht in 1920 door Jan Costerus, bioloog maar bovenal ideoloog. De planten zijn gerangschikt naar familie. Heel leerzaam voor ons.

IVN DRVU - Werkgroep NME-tuinJaarlijkse oogstfeest en dankdag
De open dag (oogstfeest) op 20 september verliep heel geanimeerd. Meer dan 100 bezoekers, vooral ouders met kinderen, namen deel aan de diverse activiteiten, zoals ‘zadenschatkist vullen’, ‘appels en peren persen’ en ‘bijen aaien’. Volgens de imker doet het bijenvolk het redelijk goed, al heeft het geen honing geproduceerd, te wijten aan de ongunstige weersomstandigheden.

De gebruikelijke dankdag viel op 21 november. Een dag met leuke workshops, waaronder pesto maken van kruiden, die rondom het NME-centrum groeien. Een biologisch diner vormde het einde van een feestelijke dag en tevens van het tuinseizoen. De nieuwsbrief
‘de Tuinfluiter’ hield ons regelmatig op de hoogte en de coördinatoren Martien, Conny, Yfke, Annemiek, Ans en ondergetekende begeleidden de werkzaamheden.

Plannen 2016
Na twee jaar van een aantal veranderingen is het nu onze taak de tuin met aandacht en zorg te blijven onderhouden en ervan te genieten. Na de winterrust gaan we half maart weer aan de slag en hopen dat de bijen, die met 15 kg suiker de winter ingegaan zijn, dan weer ontwaakt zijn. 

Werkgroep NME-tuin
Riet de Bruijn

Naar Werkgroep NME-tuin