De Ronde Venen & Uithoorn
Beleid & Organisatie
dinsdag17mrt2020

Opstarten na 1 juni 2020

De eerste golf van het Covid 19 virus is voor onze IVN afdeling redelijk geruisloos voorbij getrokken. Rustig in die zin dat vrijwel alle activiteiten stil vielen en wat er overbleef aan contacten veelal per mail, telefoon of skypend en zoomend plaats  vond. Jammer van het voorbereidende werk dat was gestoken in excursies die niet doorgingen of lezingen en cursussen die werden afgezegd.  Ook de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en de voorjaarsborrel die was gepland ter vervanging van de nieuwjaarsbijeenkomst bleven op de plank liggen.

Inmiddels zit er beweging in de lock down van de Corona maatregelen. Binnenkort mogen we wat meer mensen zien, gaan terrassen en parken weer toegankelijk worden en komt er wellicht ook weer ruimte voor meer dan de individuele natuurbeleving. Maar de anderhalve meter maatschappij zal nog wel een poos blijven bestaan.  Wat er in de nabije toekomst mogelijk zal zijn met betrekking tot het hervatten van onze activiteiten is nog ongewis. De voorjaarsborrel zal wel een najaarsborrel worden en de ledenvergadering houdt u van ons tegoed. Maar wat er in de komen de weken wel of juist niet hervat kan worden vergt naast de RIVM richtlijnen een flinke dosis gezond verstand.  We hebben daarom een overleg met de werkgroep hoofden geagendeerd waarbij we ons samen met hen over die vraag willen buigen met als beoogde uitkomst interne afspraken over wat er de komende weken wel of niet kan, maar ook het inventariseren van nieuwe manieren om onze doelstellingen ook in deze lastige periode toch te blijven realiseren.

Goede ideeën en nieuwe wegen en weggetjes komen natuurlijk niet alleen bij werkgroep hoofden of bestuur in beeld.  We roepen dan ook iedereen die mogelijkheden ziet om binnen de Corona beperkingen activiteiten te ontwikkelen of na een verdere versoepeling van de lock down de herstart van nieuwe impulsen te voorzien, dit te laten horen.  Rechtstreeks aan een van de bestuursleden, via werkgroepen, met een mailtje of per telefoon….  We hebben alle inventiviteit die er binnen onze afdeling aanwezig is hard nodig om straks niet alleen de draad weer op te pakken maar juist vol nieuw elan weer aan de slag te gaan.  We rekenen op je.