De Ronde Venen & Uithoorn
Bloemen & Planten
donderdag03jun2021

Oproep voor het inventariseren van bloeiende planten op de Vuurlijn in Uithoorn-De Kwakel

Wie het leuk vindt, kan zich opgeven om de vegetatie op de Vuurlijn in Uithoorn De Kwakel te inventariseren. Het gaat om het dijkgedeelte van de Vuurlijn dat onlangs is verstevigd. Waternet en het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht hebben ons gevraagd om dat tracé een paar jaar te monitoren. Zij zijn bezig om de dijken binnen het waterschap bloemrijker te maken en hebben een paar dijken aangewezen om daarmee als pilot te starten. Een reuze interessant project en heel aantrekkelijk voor ons als IVN om uit te voeren, dus geef je ajb op. Hopelijk is er veel animo. Als er voldoende mensen met belangstelling zijn, dan kunnen we Waternet contacten en afspraken maken. Als jij mee wilt doen, geef het door via de mail: j.vdbijtel@planet.nl.