De nectarindex, mijn berm bloeit – Abcoude

IVN activiteit: De nectarindex, mijn berm bloeit – Abcoude

We doen, net als de afgelopen jaren, mee met het landelijke project De nectarindex, wat vroeger bekendstond als Mijn berm bloeit. In Abcoude wordt de berm aan de Winkeldijk net buiten de bebouwing geïnventariseerd. Als je meer wilt weten over dit project, ga dan naar https://www.floron.nl/bermen Het verzamelpunt is in Abcoude op de hoek van de Koppeldijk en de Sandbergstraat. We beginnen om 19.30 uur.

Bermen zijn een belangrijk leefgebied voor plant- en diersoorten. Insecten profiteren ervan als een berm rijk aan bloemen is die veel nectar produceren. Goede informatie over de bloemenrijkdom van bermen in het buitengebied/boerenland ontbreekt nu. Bekend is wel dat het geringe aantal bloemen in bermen een niet te verwaarlozen oorzaak is van de achteruitgang van vlinders en andere insecten. Daarom zijn de Vlinderstichting en Floron in 2017 een project begonnen om de bloeiende planten die in bermen groeien, te inventariseren. Deze inventarisaties worden door vrijwilligers uitgevoerd. Hierdoor ontstaat er een beeld van waar bloemrijke bermen liggen of waar bermen zijn die beter beheerd kunnen worden. Hele praktische informatie dus.

  • Aanmelden noodzakelijk via e-mail aan Planten Werkgroep IVN plantenwerkgroep@ivn-drvu.nl
  • Wanneer: 29 mei 2023
  • Waar: hoek Koppeldijk en de Sandbergstraat te Abcoude
  • Hoe laat: Start om 19u30
  • Tarief: gratis activiteit
Waar
Abcoude Koppeldijk en de Sandbergstraat
Bekijk op Google Maps
  • Kosten: Gratis
  • Maximaal aantal deelnemers: 15
  • Aanmelden verplicht: Ja

IVN Plantenwerkgroep

Ontdek meer over

Deel deze pagina