Mijn berm bloeit

De Floron en de vlinderstichting zijn in 2017 gestart met de campagne ‘Mijn berm bloeit’. Landelijk wordt in kaart gebracht hoe het gesteld is met de bloemen en vlinders in de Nederlandse bermen.

De spelregels zijn als volgt: de berm moet buiten de bebouwde kom liggen; er wordt 100 meter berm geïnventariseerd; om de 10 meter wordt stilgestaan om alle nectarplanten te noteren, zowel de bloeiende als de niet-bloeiende; de resultaten worden verzameld en naar Floron doorgestuurd die de gegevens zal gaan verwerken.

 

Dit jaar willen wij hieraan als IVN-afdeling De Ronde Venen en Uithoorn meedoen door een planteninventarisatie. Elke maand van mei t/m september bezoeken we 2 bermen uit ons gebied.

In principe gaan we een planteninventarisatie doen maar als er iemand bij is die ook een vlinderinventarisatie wil en kan doen, mag dat natuurlijk ook.

 

Deze maand verzamelen we bij ………………………… op maandagavond ……………. om 19.30 uur.

Informatie Monique Schaap 06 – 14045510.

 

11 mei

8 juni

13 juli

10 augustus

14 september

 

Download de Zoekkaart Nectarplanten in Beeld

Download de handleiding