Lezingen Jaarverslag 2015

Communicatie en vrijwillige bijdrage
Alle lezingen zijn aangekondigd in de plaatselijke kranten met een persbericht en op de interne en externe Facebook-pagina gezet. Natuurlijk stonden ze ook op de agenda van de website. De vrijwillige bijdrage voor de koffie en thee, die dit jaar is ingesteld, levert zeker geld op. De precieze opbrengst is terug te vinden in het financiële deel van het totale IVN-jaarverslag.

Werkgroep
Er zijn wat wijzigingen in de werkgroep. Begin 2015 waren de leden
Tara Woud, Erna Jonker, Gerda Veth en Tinok van Hattum. Tara Woud heeft door een buitenlandse stage het hele jaar nog niet actief kunnen zijn. Erna Jonker heeft na 2.5 jaar ondersteuning bij het zetten van de koffie en de thee besloten te stoppen met ingang van 2016. Wij zijn haar veel dank verschuldigd voor alle goede zorgen tijdens de lezingen. 

Plannen 2016
In onderstaand overzicht de in 2016 geplande lezingen.

Datum Onderwerp 2016 Spreker
020216 Biomimicry,
inspiraties uit de natuur
Ir. Ernst Jan Mul, action researcher
bij de TU Delft
010316 De Zeearend in Nederland:
van wintergast tot broedvogel
Martijn de Jonge, zelfstandig fotograaf en publicist
050416 Botshol: vogels en wieren Piet Heemskerk en Walter Büsse,
IVN De Ronde Venen & Uithoorn
050516 Natuurverhalen uit vervlogen tijden

Reinier Hopmans, IVN Nieuwkoop en
oud-redacteur

041016 Vogeltrek en het ringen van vogels Tijs van den Berg, Vogelwerkgroep IVN De Ronde Venen & Uithoorn
011116 Speuren naar sporen Monique Smulders, natuurgids in Alphen aan de Rijn
061216 Het uitsterven van de dodo Dr. Kenneth Rijsdijk, docent bij IBED, Universiteit van Amsterdam

Namens de werkgroep
Tinok van Hattum

Naar werkgroep Lezingen