IVN-column week 27 Zoem zoem………

Zomer, genieten van het warme weer, de vogels die zingen, de bloemen die bloeien. Al muggenbulten gehad?  Niet? Nou, dat kan wel kloppen. Er  is minder zomers insecten gezoem want het aantal insecten is in Nederland dramatisch afgenomen, alleen al de loopkevers met 72% en de nachtvlinders met 54%. Twee derde van alle insectengroepen is verdwenen. Ook in beschermde natuurgebieden.  Tijdens de insectenpiek in de zomer zijn er 80% minder insecten. 60%  van alle vogels is afhankelijk van insecten, hun eten. De enorme achteruitgang van de grutto zou hier wel eens mee kunnen samenhangen. De grutto kuikens worden niet gevoerd door hun ouders maar moeten direct uit het ei insecten gaan zoeken. De achteruitgang van de insecten  is vastgesteld door middel van onderzoek van de Radbout Universiteit. In Duitsland zijn vergelijkbare resultaten uit onderzoek gekomen. In andere Europese landen zal het waarschijnlijk hetzelfde zijn. 

Is dat erg??

honing bijJa, dat is wel erg. De insecten bestuiven de planten.  Zonder insecten geen bloemen en planten. Geen groenten en fruit voor ons.  Ook de voedselbron voor heel veel vogelsoorten is veel kleiner geworden. 

Oorzaak: extreem gebruik van bestrijdingsmiddelen in verband met  de gewasbescherming in de landbouw. 

dagpauwoogRegels hebben in de industrie en het verkeer ervoor gezorgd dat er minder vervuiling wordt veroorzaakt. De landbouw echter verspreidt nog steeds grote hoeveelheden giftige stoffen. De boosdoeners zijn stikstof uit mest en verkeer + de pesticiden.  Verder onderzoek naar oorzaken en gevolgen hiervan is wel noodzakelijk.  De boeren zitten in een systeem van zoveel mogelijk zo goedkoop mogelijk produceren. Velen van hen willen wel anders. Systeemverandering ook in de schakels van het systeem is nodig. De Nederlandse landbouw  is koploper in gewasbescherming. Het zou heel mooi zijn als Nederland nu koploper wordt in  het bevorderen en beschermen van de natuurlijke landbouw met gewasbescherming op natuurbasis. Zodat op plaatsen waar insecten zoals lieve heer beestjes en sommige vlindersoorten inmiddels zijn uitgestorven weer kunnen terug keren. Wij moeten al die kruipende en vliegende beestjes netjes beschermen. Het is het voedsel van de vogels, de kikkers, de vleermuizen en het zijn de bestuivers van onze landbouw gewassen. 

In ons eigen belang: gooien we het roer om en stoppen we deze uitstervingsgolf?

Nel Bouwhuijzen
IVN natuurgids
 

Digitale krantversie Column 2018-27, 4 juli 2018, pagina ?

Naar columns 2018