Een natuurvriendelijke vijver

Natuurlijke tuinvijver
Een vijver in de tuin is een leuk element. Water in een tuin is een levendig onderdeel waarin altijd wat te zien is. Vijvers trekken waterdieren, insecten en vogels aan. Een vijver met een natuurlijk evenwicht vraagt weinig onderhoud. Voldoende zuurstofproducerende planten, de juiste lichtinval en niet teveel vissen van de juiste soort zorgen voor een goede balans. Zo’n vijver geeft bovendien weinig milieubelasting. 

Het maken van een natuurrijke en milieuvriendelijke vijver vraagt niet veel aanpassingen. Wel is het heel belangrijk om al bij de aanleg goed na te denken wat je met de vijver wilt; hoe groot wordt de vijver, wil je een voorgevormde vijver of een zelfgemaakte, wil je vissen, wat voor soorten beplanting, enz.

IVN DRVU - Werkgroep NME-tuinOok als je weinig ruimte hebt kun je een vijver maken. Een mini-vijver van een houten ton, cementbak of een teil is wellicht een idee. In verband met de geringe diepte kun je deze het beste vullen met regenwater en moerasplanten. Dieren kunnen er echter niet in overwinteren. 

Je eigen natuurlijke vijver maken
De volgende 8 tips voor het maken van een natuurlijke vijver zijn afkomstig van de website www.milieucentraal.nl

Nr. Tip
1 Maak de vijverbodem van leem, betoniet, kunstrubber (EPDM-folie), voorgevormde bakken of beton
2 Voor overwinterende dieren en vissen is een diepte van minimaal 75 cm. nodig. Ga voor een variatie aan waterplanten uit van drie niveaus: 15-20 cm., 35-40 cm. en 80 cm.
Elke waterplant heeft een voorkeur voor een bepaalde diepte
3

Amfibieën en reptielen moeten de vijver makkelijk kunnen verlaten, zorg ervoor dat de rand niet te hoog is. Als deze wel hoog is maak uittreedplaatsen voor amfibieën en reptielen. (Vijver in de bol is dus niet geschikt)

Werk de vijverrand af met graszoden; turven verzuurt het water en onttrekt water aan de vijver.

4 Vul je vijver met leidingwater. Regenwater is te zuur en te zacht. Een emmer water uit een schone, gezonde vijver of sloot uit de buurt brengt leven in je vijver. Gebruik geen middeltjes uit de winkel! Bij droog weer kun je de vijver bijvullen met leiding-water
5

Plaats na aanleg direct wat mandjes ‘zuurstofplanten’ zoals glanzend fonteinkruid, deze plant is het meest effectief. Gebruik alleen planten die van nature in Nederland voorkomen.
Per 1000 liter zijn 4 bosjes of 1 mandje fonteinkruid voldoende.
Plant verder wat inheemse drijfplanten. Leg mandjes met planten vast met een laag van 4 cm. grof rivierzand.

Koop geen planten die voorkomen op de lijst van invasieve exoten: http://www.invasieve-exoten.nl/page23.html.

Lees meer tips via de natuurvriendelijke vijver-2