Column 2017-05 Zie ze vliegen

IVN DRVU - Column Natuur Dicht Bij Huis
Wintervogels

In De Ronde Venen hebben we ’s winters veel meer ganzen dan in de zomer: kolganzen en grauwe ganzen vooral. Ze komen uit de toendra’s van het hoge noorden van Europa: Scandinavië en Rusland. Je kunt ze niet missen als ze luid gakkend over ons gebied vliegen, zowel overdag als ’s avonds als het al donker is. Veel vogels uit het noorden van Europa houden van Holland in de winter. Niet erg koud en goed eten!
Het eiwitrijke Engels raaigras op onze weilanden is Tafeltje Dek Je.

Nog meer wintergasten in ons land zijn kleine zwaan, wilde zwaan, smient, taiga rietgans, toendra rietgans, kleine rietgans, koperwiek (foto), kramsvogel en keep.

In het najaar en voorjaar hebben we nog meer trekvogels: doortrekkers die in het najaar verder naar het zuiden vliegen en in het voorjaar weer terug. Een selecte groep blijft hier. Als je prachtig witte kleine zwanen ziet, let dan op de gele snavel. Meer dan de helft van de hele wereldpopulatie verblijft in de winter in ons land. Wilde zwanen zijn wat groter en verblijven graag bij de plassen in de duinen. Behalve gras eten ze ook waterplanten. De snavel is nog geler dan die van de kleine zwaan.
De verschillende soorten rietganzen verblijven graag in Friesland of in de buurt van grote rivieren.

IVN DRVU - Column Natuur Dicht Bij Huis
In De Ronde Venen zie je bijzonder veel smienten (foto), ook een echte wintergast: een klein mooi gekleurd eendje dat niet kwaakt maar fluit.
Ze vliegen vaak in grote groepen al fluitend boven ons gebied. Je ziet ze ook vaak in de bredere sloten en vaarten. Het zijn kleine druktemakers.

De sneeuwgors is een wintergastje dat  op de Nederlandse stranden te vinden is. Een klein vogeltje met witte vleugels. Als je ze ziet heb je geluk! Veel gewoner is het om in de winter een of meer kepen – een soort vink –  tegen te komen, ook in De Ronde Venen. Ze komen uit Scandinavië om hier de winter door te brengen. Let op de oranje borst.

In sommige winters beleven we een invasie van pestvogels. Dat is het geval wanneer er een slecht bessenjaar was in Rusland en Scandinavië. Het is een mooi beest met een rossig verenpak, gele staartpunten en rode vleugeltoppen.

Kijk om je heen en zie ze vliegen!

Nel Bouwhuijzen
IVN-natuurgids

Digitale krantversie Column 2017, nog niet geplaatst

Naar Columns 2017