Column 2016-51 Eksters in de tuin en om de hoek

IVN DRVU - Column Natuur Dicht Bij HuisMooi zingen is er niet bij. Meestal hebben ze schorre geluiden, krassen ze maar een beetje. Eksters proberen wel andere vogels te imiteren. Op de voedertafel zijn zij er als eerste bij om de lekkere stukjes kaas er tussenuit
te pikken.

Ze stelen eitjes uit het mezenkastje, gewoon door de opening van de nestkast met hun snavel een beetje groter te maken. En behalve bessen, kevers en muizen eten ze ook kleine vogeltjes. Er zijn dan ook mensen die een hekel aan eksters hebben.

Dan nu iets positiefs. Vroeg in de ochtend speuren ze langs wegen naar aangereden dieren. Ze eten van de ’s nachts gemaakte verkeersslachtoffers en zijn dan echte opruimers. Op schapen en koeien zitten ze regelmatig parasieten uit de vacht te pikken. Dat is eigenbelang, maar wel nuttig.

Eksters zijn monogaam, trouw voor het leven en zuinig op het nest dat ze bouwen. Dat nest gebruiken ze jaar na jaar en dat knappen ze op met nieuwe twijgjes en aarde. En heel zorgvuldig voorzien ze het nest van een dak, zodat de eitjes en jongen veilig zijn voor grote roofvogels. Dat is slim en zorgzaam van ze.

Best leuke vogels die eksters. Ik was dan ook blij dat de bomen met eksternesten niet gesnoeid werden. Zo’n dertig platanen werden onderhanden genomen. Maar de twee bomen met de eksternesten werden niet gesnoeid. Dat drastische snoeien, dat kandalaberen gebeurde pas nadat de jongen uitgevlogen waren.

IVN DRVU - Column Natuur Dicht Bij HuisNu zijn de eksternesten om de hoek verdwenen. Maar de eksters zijn er nog. Ze komen nog steeds op vaste tijden langs om als eerste de kaaskorstjes te pikken. Ik vertrouw er dan ook op dat ze gewoon een nieuw eksternest gaan bouwen in het volgende voorjaar en daar 5 tot 7 eitjes in leggen, waar na ongeveer drie weken schreeuwerige jongen uitkomen die zingend bedelen om eten. En dan zal ik  kaaskorstjes voor de ouders strooien.

Ria Waal

Digitale krantversie Column 2016-51, 211216, pagina 8

Naar Columns 2016