Column 2016-05 Wat is duurzaamheid

       IVN DRVU - Column Natuur Dicht Bij Huis
Daar kunnen we het lang over hebben. Het is een heel breed begrip.
Als het over natuur en milieu gaat hebben we het over zodanig leven dat ook de na ons komende generaties van een mooie planeet kunnen genieten zonder de met klimaatverandering gepaard gaande stormen, overstromingen, droogtes, uitstervende soorten etc.

We zitten nu op een 1% warmer klimaat dan de eeuwen hiervoor.
De klimaatconferentie in Parijs in december 2015 bereikte een akkoord van max. 2% warmer in 2020. De klimaatwetenschappers vinden 2% teveel en houden ons als maximum anderhalf procent voor. Laat ik beginnen met te hopen dat iedereen zich aan de gemaakte afspraken houdt en dat er niet gesjoemeld wordt.

Hoe kunnen wij gewone mensen duurzaam leven? Om te beginnen: laat de auto zoveel mogelijk staan. Fietsen is gezond. Openbaar vervoer is ook een betere optie. Laten we niet in diesels rijden als we toch de auto nemen. Die diesels zijn het ergste. Ook in de landbouw is veel te winnen. Bijv. een optimaal bemestingsplan - niet onnodig teveel bemesten - voor opbrengst.

Voor alle soorten bedrijven geldt: werk zoveel mogelijk energie neutraal. Op dit gebied valt veel te winnen in de bouw en sloop. In deze sector wordt veel vervuild en veel verspild. Dit is niet alleen slecht voor het milieu maar ook slecht voor de economie.

Ook voor alle bedrijfstakken geldt: ketensamenwerking is een goede remedie. Tussen de lokale overheid, bedrijven, woningcorporaties. Formuleer criteria in bestekken en aanbestedingen. Afval hergebruiken. Kijken naar de werkelijke behoeften van de markt.

Denk bij duurzaam aan: energie, mobiliteit (elektrisch,ov), afvalverwerking, wonen, lifestyle.

Natuur dichtbij, dat is wat we graag willen. Nu, maar ook later.

Nel Bouwhuijzen
IVN Natuurgids

Digitale krantversie Column 2016-05, 030216, pagina 10

Naar Columns 2016