Column 2015-30 Hoezo zwart?

IVN DRVU - Column Natuur Dicht Bij Huis
Bij ons is zijn naam Zwarte Ibis. Maar ik zie bij deze vogel toch echt schitterende, glanzende kleuren zoals: groen, brons bruin, paars, en wijn- en koperrood.

Het hangt ervan af hoe het licht op de vogel valt en wat voor verenkleed hij draagt. Het zomerkleed van een volwassen vogel is het fraaist. In het Engels is het de Glossy Ibis. Voor de Fransen is het ook de 'Glanzende Ibis' en dat geldt eveneens voor de wetenschappelijke naam: Plegadis Falcinellus.

Ik speur wat op het internet en zie dat in de 19e eeuw in Nederland de naam Glans-Ibis werd gebruikt. Als het aan mij ligt, gaan wij deze naam maar weer snel gebruiken. Je zult ze niet snel over het hoofd zien met hun opvallende, lange gebogen snavels, een spanwijdte tot 105 cm. en een lengte tot 85 cm. 

In ons land zijn het nog zeldzame vogels die elk jaar af en toe waargenomen worden. De vogels komen uit warme landen in Zuidoost-Europa. Waarschijnlijk zijn ze hier nog nooit aan broeden toegekomen.
De Zwarte Ibissen kwam ik voor het eerst tegen tijdens een vakantie in Portugal en later in Spanje. Ik weet nog dat er bij mij sprake was van een zekere euforie omdat het een voor mij nieuwe soort betrof. Ik had er geen idee van dat ik deze vogels later in mijn eigen omgeving zou gaan tegenkomen.

In november 2013 zag ik ze voor het eerst in Nederland in Nieuwkoop en in juli 2014 in de Waverhoek. Deze vogels hadden nog niet de mooie kleuren omdat het nog jonge vogels waren. Dit jaar echter, zijn ze, prachtig gekleurd, te zien in de Groene Jonker bij Noorden. Er werd in juni zelfs gepaard en het leek erop dat er nestplaatsen bezet werden.
Voor de eerste keer hoorde ik hun schorre grommende geluid, dat leek op “Kraak-kra-kra”. Doorgaans zijn het tamelijk stille vogels.

Het zijn zwervers die grote afstanden in een korte tijd kunnen afleggen. Soms pleisteren zij wel langdurig op één plaats. Ze houden van natte weilanden en ondiepe moerasachtige gebieden met veel waterplanten. Het water moet vooral niet te diep zijn want ze hebben een hekel aan een nat verenpak.

Ik ben ervan overtuigd, dat de vogelboeken, waarin staat aangegeven waar zij voorkomen, binnenkort bijgewerkt moeten worden.

Immers de natuur dicht bij huis voldoet kennelijk ook al.
Opgewarmd genoeg?

Bert Fakkeldij
IVN-natuurgids

Digitale krantversie Column 2015-30, 220715, pagina 3

Naar Columns 2015