Column 2014-52 Lekker warm?!

Lekker warm!...? We hebben of krijgen er allemaal mee te maken: klimaatverandering. Vaker zwaardere regens, zwaardere stormen of orkanen, smeltende polen waardoor er nog meer CO2 in de atmosfeer komt. Een stijging van de zeespiegel, droogte met woestijnvorming, extreem weer en ga zo maar door. Volgens mij liggen maar weinig mensen er echt wakker van. 

Integendeel! We genieten in Nederland van de warmere zomers en nemen de onstuimige tropische buien op de koop toe. We maken ons voorlopig ook niet echt druk om de verwachte stijging van de zeespiegel. Klimaatverandering is immers van alle tijden? Nou dan!

De zeespiegel in Nederland is met 20 cm gestegen, het klimaat is 1.5 graad warmer geworden. Het KNMI verwacht voor Nederland aan het einde van deze eeuw een stijging van de zeespiegel met 85 cm. (Bron Stichting Natuur en Milieu). Kende Nederland enkele tientallen jaren geleden nog elke 5 jaar een strenge winter (Elfstedentocht!), de verwachting is nu dat hooguit een keer in de 10 jaar, er sprake zal zijn van een strenge winter. Heel jammer voor het schaatsen op natuurijs. Dat zit toch echt in de Nederlandse genen!

In het gebied de Noordpool dienen zich steeds meer klimaatvluchtelingen aan. De bekendste is natuurlijk de ijsbeer maar ook de vele duizenden walrussen zijn inmiddels het land op gevlucht omdat er geen ijs is om op de rusten. Walrussen kunnen niet aan een stuk door zwemmen en moeten rusten op ijsschotsen die de uitvalsbasis vormen voor hun duik naar voedsel. Te verwachten valt dat ook andere dieren dan de ijsberen en walrussen het moeilijker krijgen in de polen. 

Juist in de Noordpool veranderen de ecosystemen in een hoger tempo dan elders op aarde met alle gevolgen van dien voor de rest van de planeet. Het eens zo maagdelijke Poolgebied wordt minstens één keer per jaar getroffen door enorme wolken vervuiling afkomstig uit Europa, Azië en Amerika.

De oceanen nemen tot nu toe heel veel warmte op, vooral in de bovenste lagen, waardoor de temperatuurstijging op aarde lijkt mee te vallen. Maar we mogen daarbij de zeespiegelstijging niet onderschatten. Behalve door de opwarming als gevolg van de menselijke activiteiten spelen ook natuurlijke processen die opwarming veroorzaken een rol. Daardoor kunnen klimaat sceptici zeggen 'klimaatverandering is van alle tijden'. 

Tot 1950 waren het vooral de natuurlijke oorzaken die de klimaatverandering veroorzaakten. Na 1950 nam de invloed van de mens op de klimaatverandering in hoog tempo toe als gevolg van de toename van de uitstoot van CO2 als gevolg van de verbranding van kolen, olie, gas en de ontbossing.

Wat kunnen wij doen? Neem voor korte afstanden vaker de fiets, draag in de winter warme kleding en zet de verwarming een graadje lager.
Eet minder vlees en kies voor ecologische vakanties (natuur- en milieuvriendelijk dus). Denk eens na over zonnepanelen, het is leuk om je eigen energie op te wekken en ook nog goed voor de portemonnee.

Zeg het Wereld Natuur Fonds na: geef de aarde door!

Nel Bouwhuijzen
IVN-natuurgids

Digitale krantversie Column 2014-52, 231214, pagina 10

Naar Columns 2014