Column 2014-34 Zomer in De Ronde Venen

IVN DRVU - Column Natuur Dicht Bij Huis
De zomer is bij uitstek geschikt om naar buiten te gaan en van de natuur te genieten. In De Ronde Venen valt ook heel veel te genieten. 

Denk aan de Vinkeveense plassen, denk aan natuurreservaat Botshol maar denk ook aan de vele vrij liggende fietspaden door het polderlandschap. 
Of aan wandelen over de Oude Spoorbaan en het pad door Marickenland: heerlijk! Het verkeerslawaai is heel ver weg. Je hoort het riet – waarin nog een enkele karekiet zijn krassende liedje ten gehore brengt – ruisen.

De grote en de kleine lisdodde steken hun kaarsen alweer in de lucht,
je ziet heel veel moerasvlasleeuwenbek bloeien, valeriaan bloeit nog volop, evenals boerenwormkruid. Jakobskruiskruid, harig wilgenroosje en nog heel veel andere prachtbloemen. In het water natuurlijk waterleleis en gele plompen.

Ga eens roeien op Botshol, een moerasgebied tussen Abcoude en Vinkeveen, waar de vervening niet werd doorgezet omdat de turf zout bevatte. De Botshol heeft namelijk brak water. Turf met zout geeft een nare lichtval. Geniet van grote velden waterlelies, van de grote ratelaar (een soort rammelaar met z’n zaden) en van de rust die je niet zou verwachten midden in de Randstad.

Misschien hebt u geluk en ziet u een ooievaar boven het water en boven uw hoofd zweven op de thermiek. In het riet wonen heel veel vogelsoorten maar deze zijn inmiddels stil. De jongen zijn groot gebracht en het is nu de tijd om te ruien: een nieuw verenpak dat er weer een jaar tegen kan. Hetzelfde geldt voor de eenden en ganzen. Allen houden zich gedeisd want ze zijn heel kwetsbaar nu.

Fietsen om Botshol en langs de rivier de Waver is ook prachtig om te doen. Langs de oever van de Waver kun je zelfs wilde orchideeën vinden. Verder natuurlijk de al eerder genoemde soorten bloemen. De Ronde Venen heeft een fijnmazig fietsroutenetwerk behalve rond Botshol door de weidegebieden met bovenlanden en droogmakerijen.

De bovenlanden hebben de in de middeleeuwen tot stand gebrachte verkaveling, te herkennen aan brede sloten en hoog water. In de droogmakerijen zijn de sloten smal en liggen diep. Hier is in het verleden turf gewonnen waardoor plassen ontstonden die weer zijn droog gemalen.

Ga er op uit en geniet van de zomer zo lang het nog kan!

Nel Bouwhuijzen
IVN-natuurgids

Digitale krantversie Column 2014-34, 200814, pagina 8

Naar Columns 2014