Column 2013-08 Trudy

IVN DRVU - Column Natuur Dicht Bij HuisKent U Trudy? Vast niet. Trudy is onze huismuis. Of beter, was onze huismuis. Ongeveer 7 jaar geleden was Trudy bij ons komen inwonen. Natuur in huis, dat is nog dichterbij dan Natuur dicht bij huis.

Zij had het prima naar haar zin. En ik eigenlijk ook wel. Zuigen onder de eettafel was niet meer nodig want Trudy ontfermde zich ’s nachts wel over de gevallen kruimels. Als ’s avonds laat de hele familie al naar bed was, kon ik mooi toekijken hoe Trudy de vloer schoon maakte. Tot, het moment dat de dames in huis doorkregen dat Trudy bij ons was komen inwonen. Toen moest Trudy er aan geloven want niet iedereen was blij met een muis in huis.

Drie weken geleden hadden we weer een Trudy in huis. En weer de dames in paniek. Dus ook Trudy 2 moet er aan geloven. En gister maakte Trudy 3 z’n opwachting. Omdat een klapval door de dames hier in huis niet als diervriendelijk wordt ervaren, hebben we die vriendelijk verzocht te verhuizen naar de (koude) tuin.

Trudy 1 was een huismuis, redelijk aan de maat, met een lange staart en een snelle jongen. Huismuizen zijn cultuurvolgers. Ze eten alles en kunnen zich geweldig aanpassen. Op plaatsen waar veel voedsel is opgeslagen, kunnen ze zich flink vermeerderen. Daardoor kunnen onhygiënische toestanden en veel schade ontstaan. Om die reden worden ze intensief bestreden en kun je ze maar beter niet in je huis hebben.

Trudy 2 en Trudy 3 waren huisspitsmuizen. Die zijn veel kleiner, met een spits snuitje, en een kort staartje. Ze komen in Nederland algemeen voor in graslanden, tuinen en ook in gebouwen. Het zijn insecteneters. In koude winters zoeken muizen soms hun toevlucht in warme woningen. Bij ons lopen ze waarschijnlijk gewoon naar binnen als de achterdeur een tijdje open staat.

Behalve huismuizen en huisspitsmuizen komen in Nederland veldmuizen algemeen voor. Die behoren tot de familie van de woelmuizen. Ze leven in gangetjes en holen in de grond. Ze eten voornamelijk plantaardig voedsel. In de landbouw kunnen ze veel schade veroorzaken, ze kunnen weilanden ‘omwoelen’. Om die redenen zijn boeren niet blij met jaren waarin veel veldmuizen voorkomen. Maar de natuur vaart wel bij dergelijke jaren. Natuurlijke vijanden zoals kerkuilen kunnen geweldig profiteren van muizenjaren, soms broeden ze dan wel 3 keer.

In ons gebied zijn huisspitsmuizen en veldmuizen de meest voorkomende muizensoorten. Dat weet ik omdat we enkele jaren geleden de braakballen van een kerkuilenfamilie hebben laten uitpluizen die in de polder de Tweede Bedijking woonde.

Kerkuilen eten eigenlijk alleen muizen en maken geen onderscheid tussen de soorten die ze kunnen vangen. Aan de hand van de botresten in de braakballen is dan vast te stellen welke muizensoorten er op hun menu hebben gestaan.

Groeten van een muizige IVN-er

Digitale krantversie Column 2013-08, 200213, pagina 8

Naar Columns 2013