Buurtvogels in beeld

          Header De Blauwborst bij de De Groene Jonker in Zevenhoven


              De Baardman, het mannetje in Waverhoek te Waverveen

IVN DRVU - Werkgroep Vogels
De Kramsvogel in de herfst je eigen landelijke achtertuin of in het weiland

IVN DRVU - Werkgroep Vogels
         De Roodborst die zijn territorium verdedigt in jouw achtertuin

IVN DRVU - Werkgroep Vogels
               De Putter aan de rand van een loofbos, boomgaard of park

Naar Werkgroep Vogels