De Ronde Venen & Uithoorn
Vogels
Op
zaterdag07mrt202008:30

Vogelexcursie 'Vogeleiland A'damse bos en De Oeverlanden'

Op 7 maart is de 3e vogelexcursie van 2020

We gaan wandelen in 2 verschillende gebieden in het Amsterdamse bos

IVN DRVU - Column Natuur Dicht Bij Huis

Informatie: De eindtijd van 14:00 uur is niet juist,dat moet zijn 12:00

Vogeleiland en Oeverlanden in het Amsterdamse Bos 

Het Vogeleiland is een gebied gelegen aan de westkant van het Amsterdamse Bos (nabij Parkeerplaats Groot Kinderbad). Het drie hectare grote gebied is één van de pareltjes van het Bos.

Bij de aanleg van het Bos was het idee om een eiland voor vogels in te richten. Het zogenaamde Vogeleiland werd ingericht met dusdanige aantrekkelijke landschapselementen, dat veel verschillende vogelsoorten zich op het eiland zouden laten zien.

Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw werd het beheer minder intensief. Plantensoorten verdwenen door de schaduw van de steeds hogere bomen. Sinds 2011 is daar verandering in gekomen. De vrijwilligers die zich sinds die tijd hebben aangemeld, zijn aan de slag gegaan om de heemtuin weer meer licht en ruimte te geven. Een aantal bomen is gedund. Ondertussen zijn ook de paden weer hersteld en kun je weer genieten van mooie uitzichten op de gerestaureerde bankjes,en natuurlijk laten nog veel vogels zich zien.

Oeverlanden Nieuwe Meer

In het Bos zijn vogels overal in diverse pluimage aanwezig, Watervogels, moerasvogels, broedvogels, weidevogels, rietvogels, zangvogels, roofvogels, uilen, duiven, kraaien, er is een enorme populatie die het Bos als verblijfplaats heeft gekozen. Ze hebben hun biotoop voor het uitkiezen, met een voorkeur voor Polder Meerzicht (tureluur, grutto, kievit), de oeverlanden van de Nieuwe Meer (kleine karekiet, rietgors, snor, rietzanger, blauwborst havik en boomklevers)

Vogelwerkgroep

Informatie

Stel je vragen aan onderstaand contactpersoon. Kijk zelf voor meer informatie over de Vogelwerkgroep, het schema en algemene informatie voor 2019 bij Werkgroep Vogels

Algemene informatie

Merel
Rooborst
zaterdag 7 maart 2020 - 08:30 tot 12:00
Locatie: 
Achter het Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
Uithoorn
Nederland
Extra Informatie: 

Kosten: geen. Aanmelden: niet nodig

Contactpersoon: 
Peter Betlem 0653743460
Google Maps image