De Ronde Venen & Uithoorn
Vogels
Op
zaterdag05mrt202208:30

Vogelexcursie naar het Landje van Geijsel

Het Landje ligt bij Ouderkerk aan de Amstel vlakbij de A9 en de Ouderkerkerplas. Begin februari wordt het waterpeil opgevoerd zodat er een laagje water op het land staat, tot in mei. Dit trekt allerlei steltlopers en eenden aan als een magneet. Vogels die terugkomen uit Zuid-Europa en Afrika strijken hier neer om op te vetten. Ook slapen ze hier graag omdat dit een veilig plekje is. Grutto's (soms wel enkele duizenden), scholeksters, kemphanen, kieviten, smienten, pijlstaarten en vele soorten andere soorten zijn dan hier te bewonderen. Er hebben zelfs steltkluten gebroed. Vanuit de vogelkijkschuur, die in het vroege voorjaar open is, is de Vogelwerkgroep Ouderkerk aan de Amstel actief met voorlichting.
Vogelliefhebbers verheugen zich er enorm op, want het is de aankondiging van het voorjaar: de eerste grutto's zijn weer in het land! Dat is eigenlijk ieder jaar vaste prik in deze tijd van het jaar. In januari zijn de eerste grutto's gezien bij het Landje van Geijsel in Ouderkerk aan de Amstel.
Het gebied is gelegen in een uitgeveend stuk van de Holendrechter- en Bullewijkerpolder bij Ouderkerk aan de Holendechterweg en de Amstelzijweg en helemaal ingesteld op vogelaars. Er is zelfs een speciale schuur met een hooggelegen uitkijkpunt achter glas. Het is een plek met grote contrasten: de torens van Amsterdam Zuidoost met de Arena in de verte en het voortrazende verkeer op de A9 vormen een surrealistisch decor bij dit verder zeer landelijke gebied. Wilt u een bezoek brengen aan dit vogelparadijs en uitleg krijgen over alles wat er te zien is? Dat kan op zaterdag 5 maart a.s. Dan organiseert IVN De Ronde Venen & Uithoorn een korte excursie naar dit gebied.
Wat kunt u zoal verwachten? Dat wisselt per dag, maar naast Grutto, Wulp, Kemphaan, Scholekster, Kievit, Smient en Krakeend is er ook een goede kans op Tureluur, Watersnip, Bonte strandloper, Bontbekplevier, Pijlstaart, Wintertaling, Slobeend, Bergeend, Slechtvalk en nog veel meer.
De IVN-excursie is voor iedereen gratis toegankelijk en aanmelden is niet nodig.
Neem zelf wat te drinken mee en zorg voor warme kleding, want er wordt veel stilgestaan. Een kijker is eigenlijk onmisbaar, maar er is ook ruimschoots gelegenheid om in een telescoop mee te kijken.

 

Aanmelden kan via een mail aan vogelwerkgroep@ivn-drvu.nl

of via:

https://www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn/aanmelden-voor-vogel...

Uw gids:
Peter Betlem

Algemene informatie

zaterdag 5 maart 2022 - 08:30 tot 12:00
Locatie: 
achter het gemeentehuis Uithoorn
laan van Meerwijk
Uithoorn
Nederland
Contactpersoon: 
Peter Betlem 0653743460
Google Maps image