De Ronde Venen & Uithoorn
Vogels
Op
zaterdag02feb201908:30

Vogelexcursie Ganzen en Wulpen in de Polders De Ronde Venen

IVN ganzenexcursie in de Ronde Venen.

IVN ganzenexcursie in de Ronde Venen.

Zaterdag 2 februari  gaat de Vogelwerkgroep van het IVN in onze polders kijken naar ganzen en wulpen. Beide soorten zijn wintergasten en verblijven gedurende de wintermaanden graag in onze weilanden met veel voedsel. De excursie heeft een open karakter, dus iedere geïnteresseerde kan mee.

Vogelwerkgroep

Nederland speelt een belangrijke rol in het leven van veel ganzensoorten: een enkele soort broedt hier, de meeste ganzen komen hier ’s winters vanuit het verre noorden voedsel zoeken. En dat is er genoeg: het gras op de weilanden is eiwitrijk en dat weten ze. De laatste tientallen jaren zijn de aantallen fors toegenomen, er verblijven vaak duizenden bij elkaar in onze polders. Slapen doen ze op open water, zodat ze ’s nachts niet belaagd kunnen worden door bijvoorbeeld vossen. De Waverhoek, Botshol, de Vinkeveense Plassen, de Groene Jonker en de Nieuwkoopse Plassen zijn de belangrijkste slaapplaatsen. Na zonsopkomst trekken ze naar de polders om te foerageren, ’s avonds in het donker keren ze terug.

De soort die hier het hele jaar aanwezig is, is de Grauwe Gans. In de winter foeragerend,  maar in de zomer hier ook broedend. Ooit op het punt gestaan om in Nederland te verdwijnen als broedvogel, maar dankzij uitzetten en de aanwezigheid van de Oostvaardersplassen is  het aantal zodanig gegroeid dat de boeren er last van hebben. Ze eten het eiwitrijke gras op. Door jachtbeheer wordt het aantal nu gereguleerd.

De Kolgans is hier alleen in de winter, alhoewel er de laatste jaren een broedpopulatie in Zeeland en Friesland is ontstaan. Duizenden zijn hier in januari en februari , dan kan het aantal in de Ronde Venen oplopen tot wel 10.000 vogels. Nu en dan zien we ook Toendrarietganzen hier en de laatste jaren steeds meer Brandganzen. Deze laatste heeft zich ook in Zeeland gevestigd als broedvogel. Alle genoemde ganzen zullen we tijdens de excursie zien.

Jaar van de Wulp 2019. Elk jaar wordt er een vogel “benoemd” tot Vogel van het Jaar. Dit jaar is dat de wulp. Het is de grootste steltloper in ons land en is vooral bekend door de lange naar beneden gebogen snavel en de jodelende zang, die vooral in het voorjaar te horen is. Ook de wulp staat op de Rode Lijst, dat wil zeggen dat het aantal broedparen ( ruim 43.000) achteruit  gaat. Doordat de gekozen vogel extra in de belangstellng staat hoopt men meer te weten te komen over de oorzaken van de  achteruitgang. In de winter zwerven hier veel wulpen rond die echter uit Noord-Europa komen. Onze wulpen zitten in Zuid-Europa. Vaak zie je wulpen tussen de ganzen ook op zoek naar voedsel.

Aanmelden voor de excursie is niet nodig, we vertrekken om 8.30uur vanaf de parkeerplaats bij de Nieuwe Begraafplaats aan de Ir. Enschedeweg te Wilnis.

Om plm. 12.00 uur zijn we terug. Meerijden kan, hoofdelijk omslaan van de benzinekosten is gebruikelijk. Kleed je warm aan. Neem je kijker mee.


 


Informatie
Stel je vragen aan onderstaand contactpersoon. Kijk zelf voor meer informatie over de Vogelwerkgroep, het schema en algemene informatie voor 2019 bij Werkgroep Vogels

Algemene informatie

IVN DRVU - Werkgroep Vogels
IVN DRVU - Werkgroep Vogels.
zaterdag 2 februari 2019 - 08:30 tot 12:00
Locatie: 
P Algemene Begraafplaats
Ringdijk 4
3648 EB Wilnis
Nederland
Extra Informatie: 

Kosten: geen. Aanmelden: niet nodig

Contactpersoon: 
Peter Betlem 0297-287635 / 0653743460
Google Maps image