De Ronde Venen & Uithoorn
Vogels
Op
zaterdag04mei201908:30

Vogelexcursie De Hoge Dijk,Abcoude

 

Toelichting excursie

Op zaterdag 4 mei 2019 organiseert de vogelwerkgroep van IVN De Ronde Venen en Uithoorn een mooie excursie naar De Hoge Dijk. Een klein maar prachtig natuurgebied onder de rook van Amsterdam. Je vindt hier rietmoerassen, bos, struweel, een waterplas en sloten. Voor vogels ideaal om te verblijven. De vogels die we onder andere kunnen verwachten zijn in het water meerkoeten, futen, dodaars, en kuifeenden. Verder in riet, bomen, struiken en overvliegend in de lucht rietzangers, koekoeken, mezen, zwartkoppen, puttertjes, vele soorten roofvogels, zanglijsters, karekieten, rietgorzen, spechten etc. en met wat geluk een ijsvogel en blauwborsten. Natuurlijk zijn er ook altijd verrassingen. Een haviksnest dat vorig jaar was gekraakt door een nijlganzenpaar. Zijn de haviken weer terug?

Tjif-tjaf

 

Zorg voor waterdicht schoeisel

In de middeleeuwen lag hier het Reyghersbosch, een moeras en bosgebied met een kolonie reigers, ten noorden van de Hollandse Kade op de grens van de provincie Noord-Holland en Utrecht.

De Hoge Dijk is in de eerste helft van de jaren tachtig aangelegd, gelijktijdig met het gereedkomen van de wijk Reigersbos. Het ligt globaal tussen de bebouwing van Reigersbos en het AMC-terrein en de Hollandse Kade. Het gebied wordt doorsneden door de (nu) viersporige ongelijkvloerse spoorlijn Amsterdam – Utrecht en de Abcouderstraatweg. Het meest westelijk gedeelte tot het knooppunt Holendrecht nabij de Ouderkerkerplas is een golfbaan.

Naast groenvoorzieningen en bankjes zijn er ook fiets-, ruiter- en wandelpaden. Daarnaast zijn er ook speelweiden en is er een recreatiebad genaamd de 'Speelsloot' met een ballenlijn. Ook zijn er enkele speciaal aangelegde,alleen voor wandelaars, toegankelijke ecologische tuinen met een speciaal soort vegetatie.

Het park wordt door Groengebied Amstelland beheerd.

 

Informatie
Stel je vragen aan onderstaand contactpersoon. Kijk zelf voor meer informatie over de Vogelwerkgroep, het schema en algemene informatie voor 2019 bij Werkgroep Vogels

Algemene informatie

Rooborst
IVN DRVU-Vogelwerkgroep-Staartmees
zaterdag 4 mei 2019 - 08:30 tot 12:00
Locatie: 
P Algemene Begraafplaats
Ringdijk 4
3648 EB Wilnis
Nederland
Extra Informatie: 

Kosten: geen. Aanmelden: niet nodig

Contactpersoon: 
Ellen 06-13412894 / Michel 06-52004564 / Sjaak 06-34291939
Google Maps image