De Ronde Venen & Uithoorn
Beleid & Organisatie
Op
dinsdag22mrt202219:30

Algemene Ledenvergadering van het IVN De Ronde Venen en Uithoorn

Houdt u er rekening mee dat wij misschien genoodzaakt zijn de algemene ledenvergadering opnieuw uit te stellen door de ontwikkelingen van het coronavirus. Wij zullen dit communiceren via deze website.

Algemene ledenvergadering 2021.

Op dinsdag 22 maart 2022 is de Algemene Ledenvergadering (ALV) 2021. De start is om 19:30.

Agenda:

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen vanuit het bestuur
 3. Vaststellen van de notulen van de ALV van 5 oktober 2021
 4. Jaarverslag 2021
  1. Bestuur
  2. Financieel jaarverslag
  3. Kascommissie
 5. Samenstelling bestuur over 2022-2023
 6. Begroting 2022
 7. Plannen voor 2022
 8. Landelijke projecten 2022
 9. Rondvraag

Aansluitend aan de ledenvergadering is een lezing over de wolf door Erwin van Maanen
 

Algemene informatie

dinsdag 22 maart 2022 - 19:30 tot 21:00
Locatie: 
NME de Woudreus
Pieter Joostenlaan
Wilnis
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image