Aanmeldformulier Vogelcursus 'Vogels in de kijker' 2020

Uw aanmelding is definitief als het cursusgeld á 40 Euro aan ons is overgemaakt.

Rekening nr: NL88 RABO 0126 9173 45  t.n.v. IVN De Ronde Venen en Uithoorn,
onder vermelding van Vogelcursus 2020.