Werkgroep INFO

Onze INFO

Vrijwel vanaf het begin van het bestaan van De Oude Landgraaf, bestaat er een verenigingsblad, de INFO genaamd. In de loop van de tijd veranderde het uiterlijk regelmatig.

Het komt 4 x per jaar uit: lente, zomer, herfst en winter.

Alle leden ontvangen het: of gemaild, of verstuurd, of bezorgd door onze ‘postduiven’.

Alle nieuws en wetenswaardigheden worden er in geplaatst.

Het redactieadres: m.kolgen@kpnmail.nl

Frits Kusters vormt samen met Mariet Kölgen de redactie.

Onze leden ontvangen behalve de INFO 8 x per jaar De Natuurgids, een wonderschoon tijdschrift met de natuur in het vaandel. Alles inbegrepen in de ledenprijs van € 25,50 per jaar.

De Natuurgids

Wil je landelijk lid worden, dan ontvang je nog 4x per jaar MENS EN NATUUR, kost € 12,- per jaar meer, maar dan steun je de landelijke organisatie.

Mens en natuurLid worden? Stuur een berichtje naar m.kolgen@kpnmail.nl