project steenuil

IVN Vogelwerkgroep Steenuil

IVN De Oude Landgraaf en IVN Ubach over Worms hebben gezamenlijk een bijeenkomst georganiseerd over de Steenuil. Geco Visscher (Vogelwacht Limburg) heeft daarbij een presentatie verzorgd. Hieronder volgt een verslag van de presentatie én een voorlopig actieplan.

 

SteenuilkastSteenuil Waubach’ van Joël Engelen 

De (voorlopige) doelen van de Vogelwerkgroep Steenuil zijn:

 • Bescherming van de Steenuil in de gemeente Landgraaf
 • Delen van kennis en materialen op het gebied van de Steenuil en andere roofvogels
 • Uitvoeren van standaard onderzoek
 • Voorlichting aan belangstellenden door onder andere excursies

Verslag bijeenkomst Geco
De presentatie van Geco Visschers op 26 januari jl. bestond uit twee, of eigenlijk drie delen: 1)algemene informatie over de Steenuil, 2) bescherming van de Steenuil en 3) onderzoeksmogelijkheden.

 1. Algemene informatie Steenuil
  Veel informatie is te vinden zie de websites van www.vogelbescherming.nl (onderstaande gegevens) én www.steenuil.nl  (o.a. video Beleef de Lente).

           
Aantallen in Nederland:  

Aantal broedparen

8000-9500 (in 2018-2020)

Geschat maximum aantal overwinteraars

20.000-35.000 (in 2013-2015)

Veel sterfte in eerste levensjaar door:

 • Te weinig voedsel
 • Onveiligheid (gif, verdrinken, verkeer, honden en katten, predatie)

  2. 
  Bescherming Steenuil
  De Steenuil kan beschermd worden door te zorgen voor Voedsel, Veiligheid en Voortplanting. Onveiligheid bestaat uit: gif, verdrinken, verkeer, honden en katten, predatie steenmarter en vooral in Limburg prooi van bosuil en havik.

De bescherming kan concreet gedaan worden door:

 • Goede biotopen en opzetten van muizenhaarden (voeding)
  • Goede biotoop is te vinden bij boerderij met een rommelig erf. Aanwezigheid van schapen, koeien, paarden etc. is gewenst.
  • Eisen en wensen van Steenuil nader beschrijven. Formuleren hoe te beïnvloeden.

Korven voor drinkbakken (veiligheid)

Voldoende broedgelegenheid

 • Onderhoud knotwilgen (-bomen) en hoogstam fruitbomen
 • Nestkasten
  • in goede biotoop, op juiste locatie
  • type marterproof
  • tussen 0,5 en 3 km van elkaar verwijderd


   3. ​​​​​​​Onderzoeksmogelijkheden

Er kan op drie manieren onderzoek worden gedaan:

 • Standaard wijze
  • Geluidsinventarisatie    (maart – 1e week april)
  • Ei                                           (1e en 2e week mei)
  • Juveniel                              (3e week mei – 2e week juni)
  • Nacontrole                        (max 40 dagen na uitkomst eieren)
 • Sovon en wettelijke regels (zie website)
 • Broedbiologisch (zie boek)

In het boek Handleiding broedbiologisch onderzoek Steenuil staan alle aspecten uitvoerig beschreven. Het boek is beschikbaar via de bibliotheek van IVN De Oude Landgraaf.

Katuil: Misschien nog een leuke toevoeging. Thuis noemden wij de steenuil, katuil. Dit is vanwege het kenmerkende geluid van het vrouwtje, wat bijna op het miauwen van een kat lijkt - Mieuw Mieuw. Was een inspirerende avond. Bedankt daarvoor! 

Voorlopige conclusies

Het was een inspirerende presentatie met veel belangstellenden. Er werden door diverse aanwezigen veel boeiende vragen gesteld. Op het voorstel om met de aanwezigen volgende stappen te zetten werd positief gereageerd. Daarom zijn m.i. de conclusies:

 • Er bestaat belangstelling in samen vervolgstappen te zetten
 • We starten met excursie geluidsinventarisatie
 • Joël en Ludo inventariseren data en locatie
 • Annie en Ludo maken een verslag van de bijeenkomst (bij deze)
 • We starten met inventarisatie en eerste stappen ter bescherming van de Steenuil
 • We doen vooralsnog de standaard wijze van onderzoek
 • We stellen samen een projectplan op

Achtergrond informatie

Wat

Toelichting

Vogelbescherming

Steenuil

www.steenuil.nl

STONE = STeenuilen Overleg NEderland

Waarneming.nl

Waarnemingen Steenuil

Handleiding broedbiologisch onderzoek Steenuil

In bibliotheek IVN

Werkblad Plaatsing Nestkast Steenuil

Bouwtekening en richtlijnen van Geco

Blad Uilen

Artikelen via Frans Verlaan, zie ook www.steenuil.nl

Sovon

Ivm vergunning en administratie