Vogelexcursie Rimburgerbos, 5 maart 2023

De Oude Landgraaf 7 maart 2023

Het was 3 graden boven nul en pas 8 uur in de morgen toen 9 enthousiaste vogelaars op pad gingen in het Rimburgerbos.

Overal roffelden de spechten. En op het terrein van d’r Slieënberg, nog vóór het begin van onze wandeling, kregen we de Grote bonte specht in de kijker. Spechten zouden ons de hele ochtend begeleiden. Voortdurend werden we uitgelachen door de Groene specht. Hij liet zich alsmaar horen, maar helemaal niet zien.

Bij vogelwaarnemingen tijdens een boswandeling komt meestal eerst het horen en dan hopelijk het zien. Dat lukte in enkele gevallen: in het begin van de excursie hoorden we een uitbundige Heggenmus die we ook goed konden observeren. En op het eind van onze tocht klonk het muzikale lied van de Geelgors die ook mooi voor ons bleef poseren. Eerst horen, dan zien! Heel vaak lukte dat ook bij het goed benaderbare Roodborstje. Over het Roodborstje bestaan veel misverstanden, zelfs doorgedrongen in bekende kinderliedjes.

Kun je je je kindertijd nog herinneren? Je had toen van die foute liedjes, zoals dit bijvoorbeeld:


Het is in de 19de eeuw geschreven door een zekere Jan Goeverneur (1809-1889). In de loop der tijd zijn er, zoals dat gaat, vele tekstvarianten ontstaan. Misschien heb jij het met enigszins andere woorden gezongen. Over die woorden wil ik het even met jullie hebben. Meteen in de eerste zin gaat de songwriter al vreselijk de mist in: het roodborstje wil er helemaal niet in! De voorlichting in die tijd was ver beneden peil, op velerlei gebied. De ornithologische kern van waarheid is waarschijnlijk dat het vogeltje pikte naar zijn spiegelbeeld in het raam. Het zijn heel felle beestjes die absoluut geen concurrent in hun territorium dulden. En zij zien geen spiegelbeeld, maar een andere vogel. In de winter zien we in de tuin zodoende nooit meer dan één Roodborst tegelijk. Twee exemplaren vredelievend kruimeltjes pikkend op dezelfde voederplaats: vergeet het maar!

Misschien interessant om de waarnemingen van dit jaar, gehoord en/of gezien, te vergelijken met die van vorig jaar.

Er zijn op exact dezelfde wandeling maar enkele verschillen:

Datum 060322 050323
     
Soort
Boomklever X X
Boomkruiper X
Buizerd X
Groene specht X X
Grote bonte specht X X
Heggenmus X X
Houtduif X X
Koolmees X X
Merel X X
Pimpelmees X X
Roodborst X X
Tjiftjaf X
Vink X X
Winterkoning X X
Zanglijster X X
Zwarte kraai X X
Geelgors X
Totaal 16 14

Vele malen hoorden we tijdens de wandeltocht het lied van de Zanglijster. We hem zagen hem echter geen enkele keer. Daarom hierbij een foto van Peter Blom van 6 maart 2022, gemaakt tijdens dezelfde Rimburgse excursie:

Opvallend was dat we vanmorgen, in tegenstelling tot vorig jaar, geen enkele roofvogel te zien kregen. Geen Buizerd, geen Torenvalk.

Wat we dit voorjaar echter wel mochten waarnemen was de Geelgors. Zijn kenmerkende geluid leidde ons naar het topje van een boom. Daar zat hij zingend in zijn gele verenpracht.

Frans Verlaan, 5 maart 2023

Deel deze pagina