De Oude Landgraaf
Amfibieën & reptielen
vrijdag05mei2017

PADDENACTIE SUCCESVOL IN LANDGRAAF

Geschiedenis van succesvolle paddenactie

IVN De Oude Landgraaf is een van de vele IVN-afdelingen die op dit moment met een paddenactie bezig zijn.

Wat dat betreft dus niet veel nieuws onder de zon.

Wijzelf echter vinden dat de actie in meerdere opzichten de laatste jaren ieder jaar succesvoller is verlopen. Daar zijn we trots op en daarom willen we onze werkwijze delen.

Het begon in 1998. Esther Sauren van wie de ouders in de Oude Hopel wonen (vlakbij de Mensheggerweg in Landgraaf) heeft vele jaren zelf padden geraapt langs de Mensheggerweg. In 2011 wist zij met hulp van vriendin Els Roosen Jos Littmann van onze afdeling te vinden en meldde dat er op de Mensheggerweg, de Rouenhof en bij de Overste Hof wel erg veel dode padden op de weg lagen.

Jos, een natuurmens in hart en nieren, kwam meteen in actie en wist samen met Esther iedere avond een paar mensen op te trommelen die handmatig de padden naar de overkant brachten. Verder was er niks te regelen in zo’n korte tijd.

Een jaar later was er wel tijd voor voorbereiding, er werden schermen gezet en meer mensen van het IVN stonden klaar om in actie te komen. Iedereen die een emmer, een zaklamp en een veiligheidshesje had, kon ingezet worden. Zelfs voorbijgangers staken de handen uit de mouwen want het was geen kleinigheid om iedere avond genoeg mensen bereid te vinden een paar uur langs de schermen te “strompelen” en iedere pad op te rapen die tegen de avond bij de schermen zijn blokkade vond.

De klus werd beloond: meer dan 500 padden werden er gered.

In 2015 was Jos Littmann geblesseerd en moest de kar door anderen getrokken worden. Fon Wachelder en Francois Debets stelden zich meteen beschikbaar.

Eind 2015 werd het nog grootser aangepakt. In samenwerking met de gemeente Landgraaf werden diverse oproepen geplaatst om je als vrijwilliger te melden. Ook deed de gemeente een duit in het zakje bij de aanschaf van vele meters schermen.

Veel mensen zagen het wel zitten om eens een avond mee te lopen en daadwerkelijk ter plekke te zien wie gered werd van een wisse dood. Veel vrijwilligers waren geen lid van het IVN maar voelden zich wel betrokken bij de succesvolle actie. Er werden rond de 1900 padden totaal overgezet op de Mensheggerweg, Rouenhof en Overstehofweg.

In die tijd werd ook het idee van het bouwen van paddentunnels geboren. Tunnels aan de brede Mensheggerweg bleken financieel niet haalbaar. De provincie voelde niks voor een bijdrage en financiering met sponsors is geziende hoge kosten niet haalbaar. Daarom is besloten langs de Mensheggerweg vooralsnog met schermen en vangers te blijven werken.

Intussen was de situatie aan de Rouenhof moeilijk gebleken, want de padden trokken door de aanwezigheid van poelen aan beide zijden van de Rouenhof naar beide kanten van de weg en het was niet mogelijk de weg helemaal af te sluiten.

Coördinator Fon Wachelder en IVN-voorzitter Crit Geraets zetten zich in om sponsors te vinden. Uiteindelijk wilde stichting Abel uit Landgraaf € 5000,- bijdragen, genoeg voor een paddentunnel op de Rouenhof. Nu worden de plannen zelfs al bijna uitgevoerd: in week 11 gaat de tunnel er komen. Het streven is via sponsoring aan de Rouenhof uiteindelijk drie faunatunnels te realiseren en zodoende de rijke amfibieënpopulatie in het o zo mooie Stijthagerbeekdal met zijn weilanden en hellingbossen in stand te houden.

Succes voor De Oude Landgraaf en de padden.

De actie van 2017 is op dit moment aan de gang. Begonnen enkele dagen voor de carnaval, staat de teller nu (11 maart) op 1527 gevangen en overgezette amfibien

Om alles nog makkelijker te maken is er behalve een e-mail- bestand een groepsapp in het leven geroepen. De groep bestaat uit 33 personen, waarvan volgens Fon 26 mensen regelmatig actieve paddenrapers zijn.

Mensen vertellen over de app of ze ’s avonds komen of niet. Zijn er niet genoeg, dan nemen anderen het besluit om ook te komen.

Was het twee jaar geleden nog zo dat je bijna niet thuis durfde te blijven om te voorkomen dat anderen te veel werk hadden, nu is het duidelijk wat kan en wie komt …Luxe, als je je in deze tijd van griep en verkoudheid niet lekker voelt, zijn er genoeg mensen die het overnemen. En wie carnaval wilde vieren kon dat ook, zonder schuldgevoelens.

Wij vinden dat we goed bezig zijn.

Namens IVN De Oude Landgraaf, Mariet Kölgen

Coördinato van de paddenactie is Fon Wachelder, tel. 045-2055413, fonwachelder@gmail.com