Jaarlijkse Paddentrek

Ze zijn nu nog in winterslaap, maar in de periode februari tot en met april bij nachttemperaturen van minimaal 8°C trekken padden en andere amfibieën weer van hun winterverblijf naar het water om zich voort te planten. Tijdens milde, natte perioden kan het grootste deel van de populatie dan na het invallen van de schemering in zeer korte tijd naar het voortplantingswater trekken. Bij grote populaties kan dit om honderden dieren per nacht gaan!

Padden en verkeer,
Ook in de gemeente Landgraaf vindt op diverse plaatsen paddentrek plaats en worden er door het IVN maatregelen getroffen om deze zo goed mogelijk te laten plaatsvinden. Om zoveel mogelijk verkeersslachtoffers te beperken worden er paddenschermen geplaatst, waarbij de dieren eventueel in emmers worden opgevangen om vervolgens veilig naar hun voortplantingsgebied te worden gebracht. Ook het plaatsen van borden, om verkeersdeelnemers te attenderen op mogelijk overstekende amfibieën behoort tot de maatregelen. Het IVN verzoekt dan ook alle bestuurders vriendelijk tijdens de paddentrek op deze locaties hun snelheid aan te passen.

Vrijwilligers,
Dit alles is alleen te bewerkstelligen door tal van vrijwilligers die de dieren helpen bij hun jaarlijkse trek naar het water. Ieder jaar is er een flink aantal vrijwilligers nodig om de padden tegen het verkeer te beschermen. Helpende handen zijn altijd van harte welkom!

Wilt u ook komen helpen om de kikkers, padden en salamanders veilig in hun voortplantingsgebied aan te laten komen? Meld u dan aan als vrijwilliger bij onderstaande paddengroep.

Voor meer informatie over de paddentrek kunt u terecht op de website: https://www.ivn.nl/afdeling/de-oude-landgraaf of https://www.ivn.nl/afdeling/ubach-over-worms

U kunt ook rechtstreek contact opnemen met de coördinator: IVN De Oude Landgraaf Dhr. F. Wachelder. Tel: 06-49067997 IVN Ubach Over Worms Mw. R. van der Werf. Tel: 06-46540640