Info winter 2019 De Oude Landgraaf

INFO Winter 2019

Verenigingsblad van IVN De Oude Landgraaf

Opgericht 2 april 1968 als afd. Schaesberg-Nieuwenhagen

 

BESTUUR:

Voorzitter:
Crit Geraets 2020 Voortstraat 12
6373 AW Landgraaf
Tel. 045-5311503

Secretaris:
Mariet Kölgen 2022 Onderstestraat 34
6415 PZ Heerlen
tel. 045 – 5327618

Penningmeesater:
Frans van den Camp 2023 Larikslaan 13
6371 KE Landgraaf
045 - 532142

BESTUURSLEDEN:
Jo Robberts 2023
Pierre Tillmanns 2020
Frits Kusters 2022

Secretariaat:
Onderstestraat 34, 6415 PZ Heerlen E-mail: ivnmarietkolgen@hetnet.nl

Contributiebetaling naar bankrekening NL 11 INGB 0002906039 t.n.v. Penningmeester IVN De Oude Landgraaf
S.V.P ALLE ADRESWIJZIGINGEN TIJDIG NAAR ONS EN NIET NAAR DE NATUURGIDS

REDACTIE INFO:


Mariet Kölgen
Kopie naar ivnmarietkolgen@hetnet.nl of per post naar het secretariaat. De Info verschijnt 4x per jaar, in maart, juni, september en december.

WERKGROEPEN:

Wandelwerkgroep
Voor informatie bellen: Jos Littmann, tel. 045 -5322273 Organiseert: Ochtend- middag- of avondwandelingen, ca 2 1⁄2 uur,

Vogelwerkgroep
(bijeenkomst iedere vrijdagochtend)
Voor informatie bellen: Jo Robberts, tel. 045 -5316612
Vogelobservatie in het veld, vogelbescherming, vervaardiging, ophanging en controle van nestkastjes en wintervoedering.

Paddenwerkgroep
Organiseert jaarlijkse overzetactie amfibieën op diverse locaties.
Voor informatie bellen of mailen: Fon Wachelder, tel 045 – 2055413, fonwachelder@gmail.com

Adres Bosrand: Puddelerweg 59 & 59A, Landgraaf.

Hebt u er al eens aan gedacht om actief lid te worden?

Bij bovenstaande werkgroepen is iedereen welkom.

bomen voor info

Heel fijne, vredige en gezellige feestdagen gewenst .......en alle goeds voor 2020.

Bestuur IVN De Oude Landgraaf.

Activiteit bij Scouting PIUS XII

Er was een vraag van scouting Pius XII in Schaesberg aan ons om daar op hun terrein nestkastjes op te hangen. Later kwam het idee om op Natuurwerkdag 2 november met de Bevers van de Scouting nestkastjes te versieren en tevens wat voorlichting over vogels te geven. Dat gebeurde.
Wim de Kan schreef er het volgende over:

We werden gewaarschuwd, dat de kinderen, tussen 7 en 10 jaar, erg druk waren. Na hun middagmaal buiten, zijn we naar binnen gegaan. De kastjes waren wit geprimerd.
Direct nadat ik begon, was de zaal muisstil en geboeid. Er ontstond een leuke interactie tussen de kinderen en ons. We richtten onze aandacht voornamelijk op de koolmees, pimpelmees en boomklever i.v.m. de eikenprocessierups. Ook lieten we het typische geluid van het koolmeesje horen.

Vervolgens werden buiten de kastjes met stiften beschilderd. Wij zouden bepalen wat er op de nestkastjes getekend moest worden. Opdracht was, dat deze een nummer, de datum en twee namen van de tekenaars kregen. Per kastje werkten namelijk twee kinderen. Zo kregen die kinderen binding met dat kastje. Ook fantasie- creaties moesten gemaakt worden. 

We bedachten, dat de mooiste kastjes een prijs verdienden. Er waren prachtige creaties bij. Daarna zijn de 10 kastjes in de buurt van het scoutinggebouw opgehangen.

Nestkastje scouting1De kinderen gaan zelf de kastjes monitoren en wij zullen een keer gaan kijken.
We hebben nog voorgesteld om een wedstrijd te verzinnen bv. welk kastje is eerst bezet, uit welk kastje komen de eerste jongen.
Na afval werden wederzijdse complimenten gegeven.
Het was echt een succes.
We hebben nog de paddentrek benoemd, maar de scouting vroeg zich af of deze doelgroep, 7 tot 10 jaar, hiervoor geschikt was.
Toen we opmerkten, dat deze kinderen geen pad durfden vast te pakken, wilden de kinderen zelf wel graag komen. Dus we moeten hier werk van maken, al is het maar een enkele kennismaking.

Uitleg nestkastjeBij de uitleg...

Nestkastje scouting1

WANDELPROGRAMMA 2019 (resterend)

Zondag 15 december Ochtendwandeling in Schin op Geul.

Start om 10.00 uur bij Café A ge Pannes, Panhuis 20, Schin op Geul. De wandeling is 7.3 km en duurt twee en een half uur. Na afloop koffie drinken.
Carpoolen om 9.15 uur uur bij de Rabobank in Op de Kamp in Landgraaf.

Wandelprogramma 2020

5 januari
Nieuwjaarswandeling. Start om 11.00 uur bij de Bosrand, door Jos Littmann. De wandeling is ongeveer 5 km. Na afloop, om ca. 13.30 uur, is er voor iedereen Nieuwjaarsdrank in de Bosrand. Iedereen is welkom, ook niet-wandelaars.

23 februari
Ochtendwandeling vanuit de Bosrand, Start 10.00 uur door Marianne Slangen. De wandeling is ongeveer 4 km. Na afloop koffie/thee in de Bosrand.

8 maart
Themawandeling BOMEN in de ochtend. Start 10.00 uur
Bosrand, door Jos Littmann.
De Stichting Support Landgraaf door wie we bij het jubileum gesponsord werden, deed het verzoek een themawandeling te organiseren. Bij deze. De wandeling is ca. 8 km. Na afloop is er koffie/thee in de Bosrand.

5 april
Ochtendwandeling in en om Palemig. Start om 10.00 uur vanaf kerk in de Kakert, door Mariet Kölgen. De wandeling is ca. 5 km. Carpoolen kan om 9.30 uur bij de Rabobank, Op de Kamp, Landgraaf.
Er wordt op het einde een bezoek gebracht aan slot Schaesberg, voor wie dat wil. Daar wordt ook koffie gedronken.

17 mei
Ochtendwandeling in de omgeving van Wijlre en Stokhem. Vertrek om 10.00 uur vanaf de parkeerplaats achter kasteel Wijlre, links van de weg, o.l.v. Fon Wachelder. Carpoolen 9.30 uur bij het RABO-kantoor, Op de Kamp, Landgraaf. De wandeling isca.8km.

19 juni
Avondwandeling Pannesheide Kerkrade. Start 19.00 uur bij Continium Kerkrade, door Jos Littmann. De wandeling is ca. 8 km. Carpoolen kan om 18.30 uur bij de Rabobank, Op de Kamp, Landgraaf.

19 juli
Ochtendwandeling Eygelshoven Bergbos. Start om 10.00 uur vanaf de top van de Marialaan Eygelshoven, door Marianne Slangen. De wandeling is ca. 5 km. Carpoolen kan om 9.30 uur bij de Rabobank, Op de Kamp, Landgraaf.

2 augustus
Ochtendwandeling vanuit Bosrand, Start 0m 10.00 uur bij de Bosrand, door Mariet Kölgen. De wandeling is ca. 5 km. Na afloop koffie/thee in de Bosrand.

20 september
Ochtendwandeling Teverenerheide. Start om 10.00 uur bij manege Heihof, Abdissenbosch, door Fon Wachelder. De wandeling is ca. 6 km. Carpoolen kan om 9.30 uur bij de Rabobank, Op de Kamp, Landgraaf.

4 oktober
Ochtendwandeling Houthem Sint Gerlach. Start om 10.00 uur vanaf de parkeerplaats bij het complex Houthem/Sint Gerlach, door Henny Esser. De wandeling is ca. 8 km. Carpoolen kan om 9.15 uur bij de Rabobank, Op de Kamp, Landgraaf.

8 november
Ochtendwandeling Eygelshoven kerkhof, Grote boslocatie, Start om 10.00 uur bij de begraafplaats Boomgaardskuilweg, Eygelshoven, door Marianne Slangen. Carpoolen kan om 9.30 uur bij de Rabobank, Op de Kamp, Landgraaf

13 december
Ochtendwandeling Volmolen Epen, Start om 10.00 uur op de parkeerplaats bij de Volmolen in Epen, door Fon Wachelder.
De wandeling is ca. 8 km.
Carpoolen om 9.15 uur bij de Rabobank, Op de Kamp, Landgraaf.

Voor carpoolen wordt altijd een half uur tot 3 kwartier van te voren gestart op de parkeerplaats bij de Rabobank in Op de Kamp Landgraaf.

Aanvallen op onze dierbare natuur

We zien bijna door de dode bomen het bos niet meer.
Verschillende wezens doen continu aanvallen op ons natuurschoon.
Het begon jaren geleden met de zure regen. Hele bossen werden vernietigd door de regen. In Tsjechië duizenden bomen kaal.
Toen we dit gehad hadden kwamen de gaten in de ozonlaag.
Vreselijke slachtingen boven de zuidpool .
Denk eens aan de buxusmot die onze tuinafrastering om zeep hielp
Dat is nog niet alles......
De volgende moordenaar stond alweer in de startblokken.
De processierups. Ook zo’n engerd.
Bij de nestkastjestelling hebben we het zelf ervaren.
Bij de controle moesten in het Kapellerbos 40 nestkastjes verwijderd worden omdat de beukenbomen gekapt gaan worden.

In het Eikenbos nu al 11.
De volgende killer diende zich deze week aan.
De letterzetter.
Ook in Limburg vormt de piepkleine kever van enkele millimeters een plaag volgens Staatsbosbeheer. De letterzetter heeft zijn naam te danken aan het letterachtige gangenstelsel dat het onder de boombast graaft.

LetterzetterBoom aangetast door letterzetter

Het slachtoffer hiervan is de fijnspar, beter bekend als de ouderwetse kerstboom.
Toch telt Limburg volgens Staatsbosbeheer Limburg honderd hectare fijnspar en valt het de recreanten wel degelijk op.
De naaldbomen bevinden zich voor een groot deel in het zuiden van de provincie en daar moet gekapt worden.
Ze verwachten dat er over drie jaar geen fijnspar meer over zal zijn in Limburg.
Dat wordt een kunstboom met de kerst.
Ik begin me schuldig te voelen met al deze roofbouw.
Helpt het als minder vliegtuigen de lucht ingaan?
Helpt het als we 100 in plaats van 120 gaan rijden?
Helpt het als de boeren kleinere stallen bouwen?
Ik begin me er al over te ergeren. Ik benoem me al tot ergoloog.
Maar er is hoop. De jeugd gaat het oplossen.
Nationale Boomplantdag. Ook het IVN doet hieraan mee.
Er moet een mee beginnen. Moet de jeugd nu oplossen wat de ouderen in de natuur verknallen?
Ik hou hoop, dat de jeugd de toekomst heeft.

Frits Kusters

Radio Koraal

Padden

Na een lange hete zomer zijn inmiddels de voorbereidingen voor een nieuw paddenseizoen weer langzaam aan het opstarten. Zo ook bij beide IVN's in Landgraaf. Zo hebben Ria van de Werf (paddengroep IVN Ubach over Worms) en ondergetekende ons afgelopen zaterdag weer laten bijspijkeren op de RAVON- dag en worden momenteel de materialen weer gecontroleerd en in orde gebracht.

Bij deze ook om vast in je agenda te zetten de data voor de aftrap van ons seizoen met de gezellige infoavond en wel op 17 januari om 19.00 uur in ons IVN home aan de Puddelerweg en de afsluitende avond vindt plaats op 15 Mei in het home van IVN Ubach over Worms ook om 19.00 uur.
Ook nieuwe mensen die padden willen gaan overzetten, leden of niet-leden, zijn op 17 januari welkom.
Fon Wachelder

Padden

Activiteiten in de maanden december, januari en februari....tot volgende INFO...

(IVN Ubach over Worms en IVN De Oude Landgraaf)

Zondag 15 december IVN De Oude Landgraaf
Mooie ochtendwandeling in het Geuldal.
Vertrek om 10.00 uur bij café A ge Pannes, Panhuis 20 in Schin op Geul.
Carpoolen om 9.15 uur bij Rabobank in Op de Kamp, Landgraaf.
De wandeling is 7.3 km. en duurt ca. 2 en een half uur. Na afloop gelegenheid om koffie te drinken.

5 januari IVN De Oude Landgraaf.
Nieuwjaarswandeling
.
Vertrek om 11.00 uur vanaf IVN-verenigingsgebouw “De Bosrand” aan de Puddelerweg te Landgraaf o.l.v. Jos Littmann. De wandeling is ca. 5 km. Na afloop + 13.30 uur, Nieuwjaarsdrank in de Bosrand, voor leden en niet-leden, voor wandelaars en niet-wandelaars.

17 januari Voorlichting Paddentrek.
Start van de bijeenkomst om 19.00 uur in het home “De Bosrand” van IVN De Oude Landgraaf, Puddelerweg te Landgraaf o.l.v. Fon Wachelder en Ria van der Werf.

Zondag 26 januari IVN Ubach over Worms.
Vogelexcursie Rimburgerbos.
Vertrek vanaf het IVN-home “D’r Slieënberg’, Steenenbergweg te Landgraaf om 8.00 uur o.l.v. Chris Arets.

Zondag 6 februari Lezing over het ‘Groot Vliegend Hert’.
Eeninitiatief van R. Dörenberg (“Roberts Gasten”) dat plaats zal vinden in multifunctioneel centrum “An d’r Put” in Landgraaf.
Start om 20.00 uur, met medewerking van Leo Offermans. Aanmelden is vereist. De entree bedraagt € 5,-- p.p..

Zondag 9 februari Wormdal kids Winterexpeditie.
Vertrek bij “De Bosrand” aan de Puddelerweg te Landgraaf. Start om 10.00 uur; einde 13.00 uur.

Zondag 16 februari IVN Ubach over Worms.
Vogelexcursie Craenenweijer Kerkrade.
Vertrek om 8.00 uur bij de kerk van Lauradorp te Landgraaf o.l.v. Chris Arets.

Zondag 23 februari IVN DeOudeLandgraaf.
Ochtendwandeling.
Vertrek om 10.00 uur vanaf het IVN-verenigingsgebouw “De Bosrand” aan de Puddelerweg te Landgraaf o.l.v. Marianne Slangen. De wandeling is ca. 4 km

Zondag 8 maart IVN De Oude Landgraaf.
Themawandeling‘Bomenindewinterenhetvoorjaar’.
Mede op verzoek van ‘Stichting Support Landgraaf. Vertrek om 10.00 uur vanaf het IVN- verenigingsgebouw “De Bosrand” aan de Puddelerweg te Landgraaf o.l.v. Jos Littmann. De wandeling is ca. 8 km.

Deze mooie uilenkast werd pas door de Vogelwerkgroep opgehangen aan de rand van het Kleikoelenbos.

Nestkastjes

Komt u ook?

 5 januari IVN De Oude Landgraaf. Nieuwjaarswandeling.

Vertrek om 11.00 uur vanaf IVN-verenigingsgebouw “De Bosrand” aan de Puddelerweg te Landgraaf o.l.v. Jos Littmann. De wandeling is ca. 5 km. Na afloop +

13.30 uur, Nieuwjaarsdrank in de Bosrand, voor leden en niet-leden, voor wandelaars en niet-wandelaars.

Lid worden van IVN De Oude Landgraaf?

Vul hier s.v.p. uw gegevens in en stuur het formulier naar het secretariaat.

Naam: ........................................

Adres: ........................................

Woonplaats: ..............................

E-mail: .........................................

Geb.dat: ...................................

Voorletters: ...........................

M/V: ....................................

Postcode: ...........................

Telefoon: ............................

Roepnaam: .........................

Meldt zich ingaande

O  Begunstiger (vrije gave van minimaal €10,- per jaar). U ontvangt 4 x per jaar de INFO.

O Lid/donateur: de contributie bedraagt € 25,- per jaar. Hierin is een abonnement op De Natuurgids ingesloten (8x per jaar) en 4x per jaar het verenigingsblad de INFO.

O Actief lid, als lid van één van onderstaande werkgroepen. Contributie ook € 25,- per jaar. U wordt dan landelijk lid en ontvangt extra 4 x per jaar het blad Mens en Natuur (naast INFO en De Natuurgids).

Werkgroepen:
O Wandelwerkgroep
O Vogelwerkgroep
O Paddenwerkgroep

Voor € 3,- per jaar kan een gezinslid ook lid/donateur worden. Dan s.v.p. de gegevens van deze persoon toevoegen.

Datum: .................................. Handtekening .....................................................