EXCURSIE IN KADER VAN BOMENFESTIVAL

EXCURSIE IN KADER VAN BOMENFESTIVAL

In het kader van het IVN Bomenfestival dat georganiseerd wordt in de maanden september t/m november dit jaar organiseerde IVN De Oude Landgraaf op zaterdag 30 oktober een excursie waarbij de oorzaken van de bomenkap op een bepaalde locatie bekeken werden.

De locatie van de excursie was het Kapellerbos in Landgraaf, de start van de excursie was 14.00 uur. Leden en niet-leden waren welkom. Bosbeheerder Jan Spierts ging de excursie leiden. 

Om 14.00 uur hadden zich in totaal 9 mensen verzameld bij de ingang van het bos op de Leenderkapelweg, een aantal dat een beetje teleurstellend was. Het ruige herfstweer kan hiervan een oorzaak zijn en het feit dat op de gemeente ’s morgens een activiteit van raadsleden en ambtenaren had plaatsgevonden. De middag erbij was te veel gevraagd, terwijl in die groep wel belangstelling was zoals eerder was aangegeven.

Zo ging Jan Spierts ons al snel vertellen dat er veel problematiek in het bos was. Het oudere bos, ca. 100 jaar geleden aangeplant, bevatte veel grote oude beuken die het zwaar hadden. Vooral de bomen die gevaar opleverden voor de omgeving, wandelaars en omringende bomen, zouden het eerste aangepakt worden. We keken rond en werden gewezen op de slechte staat, die zichtbaar was in kale takken en weinig bladeren in de top. De ouderdom is niet het probleem, maar de droge periodes in de afgelopen jaren. Een beuk heeft heel veel water nodig, bij gebrek hiervan sterft hij af, zeker zoals in deze situatie, wanneer heel veel beuken bij elkaar staan. Het aanzien van het bos is inmiddels veranderd. Vroeger was de weg naar het Mariakapelletje in het bos een donkere beukenlaan, heel eenzijdig, alsof je door een kathedraal liep. Nu is er veel licht en een grote diversiteit aan bomen en struiken.

De biodiversiteit moet behouden blijven, zegt Jan Spierts, maar de ook de veiligheid moet gegarandeerd kunnen worden. Door het kappen ontstaan veel kale plekken die vooral door bramen worden ingenomen, maar ook door nieuwe opslag, niet door nieuwe aanplant. De natuurlijke uitstraling heeft voorrang.

Voorbij het kapelletje lopen we naar beneden via het indrukwekkende hellingbos waar ook veel beuken staan. Sommige zijn stervende, andere zien er naar omstandigheden goed uit en soms zien we zelfs zijtakken aan de onderkant van de stam ontstaan, dit om zich te beschermen, zegt de bosbeheerder. Hier aan de rand van het bos, hebben zon en wind meer toegang en door de kap komen bomen alleen te staan en missen de bescherming van andere bomen.

Na de kap blijven de stammen en takken meestal liggen en vormen voeding voor veel ander leven. Tenzij ze overlast bezorgen.

Veel beuken zijn aangestipt met verf, geel op bomen die een opening gaan vertonen in het bos, rood op bomen die solitair staan.

Er staan hier geen Amerikaanse eiken en nauwelijks vogelkers. Het kappen van veel beuken in de nabije toekomst heeft prioriteit.

De deelnemers aan de excursie waren erg belangstellend en stelden veel vragen. 

Kapellerbos2Kapellerbos3Kapellerbos4