De nieuwe paddenpoel

Nieuwe paddenpoel.

Afgelopen woensdag 21 oktober is er op ons terrein in samenwerking met Stichting IKL een nieuwe amfibieënpoel gerealiseerd. Deze is gemaakt met vezelbeton en vervangt de oude en lekke poel die reeds op ons terrein aanwezig is. De poel is naast de eind 2019 gebouwde stapelmuur gegraven zodat amfibieën en reptielen makkelijk van beide gelegenhedengebruik kunnen maken.

Door de werkzaamheden is van de grond rond de poel dichte graslaag verwijderd en gaan we deze inzaaien met bloemrijk graslandmengsel dat aantrekkelijk is voor bijen vlinders en vogels.

Al met al weer een aanwinst en opwaardering van onze mooie heemtuin.

De niuewe paddenpoelDe niuewe paddenpoelde niuwe paddenpoelde nieuwe paddenpoel