De Oude IJsselstreek
Overig
maandag25sep2017

Zweverig gedoe bij Natuuractief?

Libellen en waterjuffers, vliegende insecten van 350 miljoen jaar oud, werden voor het voetlicht gebracht in de presentatie van Wim Gerritsen. De opkomst was boven verwachting, 60 personen waren hiervoor naar Hotel Ruimzicht gekomen. Wim nam de bezoekers mee langs een aantal bijzondere Achterhoekse Natuurgebieden zoals het Azewijnse Broek en De Zumpe. Gebieden die elk hun eigen bijzondere soorten herbergen.

Natuur Actief September 2017Nadat hij voor het eerst een bloedrode heidelibelle zag was hij verkocht en sindsdien fotografeert en onderzoekt hij libellen en waterjuffers. Een libelle is trouwens langer larf (sommige tot 5 jaar!) dan volwassen insect zo vertelde hij. De meeste soorten vliegen in de zomer maar is er een uitzondering (natuurlijk!) en wel de Noordse winterjuffer. Deze is juist (u raadt het al) in het najaar en de winter actief. Het verschil tussen juffers en libellen is het best te zien aan de vleugels volgens Wim. Bij de waterjuffers zijn alle vier de vleugels gelijk van grootte terwijl dat bij de libellen niet het geval is.

Uitsluipen blauwe glazenmaker (H. Ettema)Aan het eind van zijn verhaal laat Wim een ontroerend filmpje zien van een libelle die uitsluipt. Wilt je dit graag [nog eens] zien zonder uren je geduld op de proef te stellen, Kijk dan op onze Facebook pagina.

Na dit adembenemende gebeuren zette Carin Holtslag  de zaal aan tot actie. Elke tafel kreeg een blad met tien afbeeldingen van exotische dier- en plantensoorten uitgereikt. Daarna gaf ze een cryptische omschrijving en moest de juiste foto daarbij gezocht worden. De hersenen kraakten en er werd druk over en weer overlegd. Uiteindelijk had 1 van de 8 tafels alle soorten goed.
Dieren en planten hebben zich altijd over de aarde verspreid maar door de grote mobiliteit gaat het tegenwoordig veel sneller. Sommige soorten worden bewust ergens geïntroduceerd terwijl andere “per ongeluk” mee reizen; zoals de tijgermug in bamboeplanten. Van de 1000 getransporteerde soorten belanden er 100 in de natuur. Daarvan slagen 10 erin zich te vestigen en daarbij is er slechts 1 die als invasief wordt beschouwd; dat wil zeggen dat die schade aanricht door bijvoorbeeld ongebreidelde voortplanting of verdringing van inheemse soorten.

In de pauze bekeken verschillende mensen de door bezoeker Vincent Scholten meegebrachte buxusvlinder. Een diertje dat de vernietiging van heel wat buxushaagjes op zijn geweten heeft maar dat in gewone vlinderboeken niet te vinden is.

KNNV Doetinchem
Na de pauze was het woord aan Esther Korndewal van KNNV beheergroep De Zumpe. Honderd jaar geleden verkocht de toenmalige huisarts van Doetinchem een stukje elzenbroekbos in Doetinchem aan de KNNV met het doel dit voor de toekomst te behouden. In de loop der jaren is het gebied steeds verder uitgebreid o.a. doordat omwonende landeigenaren natuurvriendelijk met hun stuk grond omgingen. Inmiddels is het beschermde gedeelte uitgegroeid tot 23 hectare maar met hulp van gemeente en provincie zal dit uiteindelijk 120 ha worden.

Wat maakt dit gebied zo bijzonder?
Op een relatief kleine oppervlakte bevinden zich diverse bodemtypen en daarop floreren diverse planten- en dierengemeenschappen. De variatie wordt nog verder vergroot doordat er grondwaterstromingen aan de oppervlakte komen die verschillen in mineralen en kwaliteit en daardoor weer voor extra variatie zorgen.

Marcel Hendriks liet aansluitend De Zumpe tot leven komen. Door zijn zelf gemaakte beelden, voorzien van commentaar kon de bezoeker met eigen ogen zien hoe mooi en divers het gebied is. 

Gedeelten van het terrein (gronden van de gemeente) zijn vrij toegankelijk dus ga er eens heen en bekijk het ook met eigen ogen! Regelmatig worden er ook rondleidingen gegeven door de beheergroep. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor opgeven per e-mail bij Esther Korndewal of kijk op de website van de KNNV.

Tot slot was er natuurlijk nog het raadplaatje.
Het was moeilijk deze keer….misschien ook omdat dit dier in onze regio niet voorkomt. Het was namelijk een oorkwal; een soort die in de Noordzee leeft en regelmatig op het strand aanspoelt.

Kwal (M. Thomassen)Met een laatste applaus voor de sprekers, sloot Carin de avond af.

Op 21 november is de volgende Natuuractief in Zeddam.
Dan komt o.a. Jeroen Kloppenburg praten over diersporen en gaan we oefenen die te identificeren. Ook het Winkeltje is met diverse producten aanwezig, want langzaam maar zeker komt sinterklaas en kerst er dan weer aan!