De Oude IJsselstreek
Vogels
woensdag11mrt2020

Wel of geen 'vogelweer'?

Verslag van de VWG-ledenexcursie naar het Montferland / Bergherbos op 22 februari jl. (9.00-12.00 uur)

De start van de excursie vond plaats aan de rand van het Montferland, vlakbij de Duitse grens, nabij camping Brockhausen te Stokkum.

De eerste gespotte vogels van de excursie betrof een grote bonte specht en een goudhaantje gevolgd door een groepje kramsvogels. Al snel na het waarnemen van dit laatstgenoemde groepje wintergasten werd het voorjaar stiekem al een beetje ingeluid door (voor velen) de eerste vinkenslag van het jaar! Ook werd een grote lijster gehoord, een typische vogel van bossen met open plekken, typerend voor het landschapsbeeld van het begindeel van de excursie.

Tekenen van het voorjaar kwamen we ook tegen door een mooi volbloeiende sleedoorn en een plek met volop paarse bloemen van de kleine maagdenpalm. Sommige vogelsoorten zoals de matkop en glanskop lijken in uiterlijk erg veel op elkaar dat zij soms moeilijk te onderscheiden zijn. De matkop heeft daarin een onderscheidende stierennek. Beiden zijn tijdens de excursie gehoord of gezien. De matkop heeft een onderscheidende typische stieren nek, versus glanskop. De biotoop voorkeuren verschillen wel iets tussen beide soorten, beide bosvogels maar de matkop houdt voornamelijk van vochtig bos. Er werd een groepje van 4 kuifmezen gespot en later nog een enkel individu. Jeroen heeft nog een mooie foto van kunnen maken van de kuifmees. Bij de kuifmezen kan het verschil tussen man en vrouw niet worden waargenomen, ze hebben beiden een kuif die ze bij opwinding verder omhoog zetten.IVN De Oude IJsselstreek Vogelwerkgroep

IVN De Oude IJsselstreek VogelwerkgroepDe koffie pauze werd gehouden op een mooie plek bij de Uitkijktoren Montferland op de Hulzenberg van Natuurmonumenten. Na de pauze liepen we door een deel van het reptielen corridor. Deze corridor is bedoeld om kleine geïsoleerde populaties van de zandhagedis, hazelworm, gladde slang  te verbinden middels het verbinden van geschikte leefgebieden (heideterreinen) binnen het Bergherbos. Plaatmateriaal werd nog even opgetild om mogelijk nog iets te spotten. Helaas, ondanks de slappe winter zullen de reptielen zich nog lekker ophouden in hun winterverblijfplaatsen. Op een open terrein zagen we een ree mooi voorbij gaan, nog een torenvalkje jagen en vloog in de verte een buizerd weg.  De excursie voerde ook nog langs een mooi bijzonder brongebiedje met o.a. groeiplaatsen van bijzondere planten zoals paarbladig goudveil.  Een hond had net een duik in “de bron” genomen waardoor we helaas geen vogels zagen rond het water.IVN De Oude IJsselstreek Vogelwerkgroep

Deze ochtend stak de wind flink de kop op en was het druilerig weer, waardoor er met name tijdens het tweede deel van de excursie verder nog weinig vogels werden gehoord. Wel goed hoorbaar was het kraken van de bomen door de harde wind en er werd nog de zang van de glanskop waargenomen die zich goed liet horen tijdens het laatste deel van de excursie.

Ondanks het niet zo mooie “vogel weer” was het een mooie en leuke excursie in een afwisselend gebied!

Tekst: Karin Wopereis

Foto's: Jeroen Hoveling