De Oude IJsselstreek
Landschap
maandag24jun2019

Wandeling Reigersvoort - donderdag 20 juni 2019

Donderdagavond 20 juni hadden zich tegen 19.00 uur 17 belangstellenden verzameld bij de ingang van landgoed Reigersvoort. Landgoed Reigersvoort is ca. 7 ha groot en 10 jaar geleden ontstaan. Na een korte, interessante inleiding van eigenaar Arie Gouka, beginnen we aan de wandeling.
Alfons Kelderman en Wim van den Brink zijn de gidsen deze avond.

Eerst lopen we over een pad met aan een zijde een strook met verschillende besdragende struiken, zoals krent, Gelderse roos, kardinaalsmuts en hondsroos. Vervolgens komen we langs een weiland dat biologisch wordt beheerd. Door vroeg te maaien met afvoer van maaisel, probeert men de dominantie van gestreepte witbol langzamerhand terug te dringen, waardoor soorten die kenmerkend zijn voor oude hooilanden weer terugkomen.

IVN De Oude IJsselstreek - ReigersvoortVerderop bij de Grote Beek zijn een aantal percelen, ter compensatie van de ruilverkaveling afgegraven door de eigenaar Staatsbosbeheer en vinden we weer planten die hier vroeger voorkwamen zoals rietorchis, gevlekte orchis, wespenorchis, ratelaar, brunel, en stijve ogentroost. Ook treffen we de rupsen van Jacobskruiskruid aan en horen we de wielewaal en koekoek.

Aan de zuidkant, even het bruggetje over, is plaats gemaakt voor een grote waterplas.De oevers zijn er omzoomd door riet, elzen, gele lis, watermunt, moeraswalstro, valeriaan, egelskop, kleine en grote lisdodde, diverse soorten zegge, etc.

IVN De Oude IJsselstreek - ReigersvoortWe vinden er een bijzondere orchis, de grote keverorchis. Vroeger ook wel tweebladorchis genoemd vanwege de twee tegenover staande bladeren aan de voet van de stengel.

Op de terugweg lopen we weer terug over het landgoed. We volgen een verrassend paadje door een afgegraven gedeelte en worden verrast door grote aantallen orchideeën. “Om dit te realiseren hebben we heel veel uren moeten maken” vertelt Arie.

 

IVN De Oude IJsselstreek - ReigersvoortNaast gevlekte orchissen zien we ook de vleeskleurige orchis en grote aantallen grote ratelaar, die als halfparasiet op grassen, ruimte maakt voor orchideeën.

Tegen 21.00 uur zijn we weer terug bij de startplek.  Al met al een zeer geslaagde wandeling.

Tekst en foto’s : Wim van den Brink