De Oude IJsselstreek
Vogels
woensdag31jan2018

Vogels (en zoogdieren?) in de Havikerwaard

IVN De Oude IJsselstreek VogelsOp deze bewolkte, maar gelukkig droge, zaterdagochtend hadden zich 4 dames en 7 heren verzameld voor een - hopelijk mooie - vogeltocht door de Havikerwaard (tussen De Steeg en Doesburg).
Het water in de IJssel was al weer aardig gestegen, werd geconstateerd. We zagen een enkele aalscholver en er vlogen verschillende groepen ganzen rond, waaronder een groep brandganzen extra opviel door het afwijkende geluid en uiterlijk.

IVN De Oude IJsselstreek Vogels: geoorde fuutWe liepen nu langs een grote waterplas (voormalige afgraving) en daar zagen we de eerste kuifeendjes, tafeleend en gewone fuut maar ook enkele grote zaagbekken. Af en toe dook er een vrij klein zwart-wit bolletje op tussen de andere watervogels. Dit bleek geen dodaars te zijn maar een geoorde fuut in winterkleed, nog herkenbaar o.a. aan de rode oogjes. Hij had blijkbaar erge honger want hij bleef maar duiken. Had je ‘m net in de kijker… en …‘ploemp’, weg was ie alweer!

We liepen verder en hoorden al druk gekwetter van mezen: kool-, pimpel- en warempel ook nog een familiegroepje staartmezen trok voorbij. Onderweg zagen we steeds oppervlakkige (gegraven) putjes in de grond. Geen konijnenwerk leek het en we vonden ook geen keutels. Later werd een groter hol met duidelijk wel konijnenkeutels gespot.

IVN De Oude IJsselstreek VogelsVerderop hadden we weer uitzicht op de onderlopende uiterwaarden van de IJssel. Hier hielden zich grote zwermen kokmeeuwen, kieviten, spreeuwen met daartussen tientallen grote zilverreigers op. We hoorden ze al eerder (tsjak-tsjak) maar pas bij het wegvliegen vanuit de struiken en bomen zagen we de groep kramsvogels pas goed. Op een bijna ondergelopen akker hipten nog een paar witte kwikstaarten.

IVN De Oude IJsselstreek DassenburchtOns oog viel op opvallende, door vers graafwerk opgeworpen, zandbulten onder de slee- en meidoorns in een houtwal pal naast de weg. Bij nadere bestudering bleek het om een dassenburcht te gaan met minimaal 6 pijpen! Daarmee waren ook meteen die rare putjes onderweg verklaard: neusputjes van dassen.

IVN De Oude IJsselstreek hoog waterNa nog wat grote groepen kol- en grauwe ganzen gecontroleerd te hebben op een misschien aanwezige roodhalsgans (helaas!), moesten we gedwongen dezelfde weg terug. De weg was namelijk afgezet met borden om verstoring van dieren, op de vlucht voor het stijgende water, te voorkomen. We zagen inderdaad een stel hazen door de wei rennen, maar of die nu op de loop waren voor het water of voor ons…?
Toen we terug kwamen bij onze auto’s was het inmiddels al twaalf uur en werd eerst onze meegebrachte proviand verorberd, want dat vogels kijken maakt knap hongerig...!

IVN De Oude IJsselstreek vogelexcursieDaarna besloten we nog even naar Het Zwarte Schaar te rijden. Vanaf de dijk konden we zien dat de aanlegsteigers door het hoge water al niet meer bereikbaar waren. Wel zaten hier veel eenden op en zwommen er rond: wilde, krak- en slobeenden, smienten, wintertalingen en pijlstaarten. Allemaal mooi strak in het kleurrijke verenpak en een genot om in detail naar te kijken door de telescoop.
IVN De Oude IJsselstreek vogelexcursieDe wind maakte het voor het gevoel aardig koud, waardoor het lang staan kijken er niet bepaald prettiger op werd. Iemand onder ons opperde gekscherend of die wind niet ‘effe uitgezet’ kon worden. Tja, als het zo gemakkelijk ging…

Lekker fris, uitgewaaid en tevreden over wat we allemaal gezien hadden keerden we huiswaarts. Tot de volgende excursie!  

Tekst: Jeltje Berendsen
Foto's: Dimitrey Rouwhorst, Guido Janze en Jeltje Berendsen

Klik hier voor meer foto's.