De Oude IJsselstreek
Vogels
maandag20mei2019

Verslag van de Vogelexcursie op 12 mei 2019

Kijk, daar! Steltkluten! Twintig verrekijkers richten als in één beweging naar de waterplas. Achterin de plas staan twee steltkluten rustig te foerageren in het zonnetje. Zo mooi! 

Het is een frisse zondagmorgen. Ideaal vogelweer. We bevinden ons in de Kleine Gelderse Waard in de Rijnstrangen. Met een groep van 20 enthousiaste vogelaars trekken we door het gebied.

IVN De Oude IJsselstreek - Kleine Gelderse Waard
Een publiekswandeling georganiseerd door de vogelwerkgroep.

De twee gidsen van vanmorgen heten beiden Guido. Da’s mooi makkelijk onthouden.

De Kleine Gelderse Waard is een zeer beperkt toegankelijk gebied. Wij hebben het geluk dat we het vandaag mogen bezoeken. Het is een voormalig landbouwgebied van ruim 60 ha dat nu in beheer is van Stichting Twikkel. Zij zijn er grotendeels de kleigrond aan het afgraven. Op plaatsen waar de klei verwijderd is, wordt de grond met graafmachines langs oude hoogtelijnen bewerkt. Zo ontstaat een landschap met licht, maar duidelijke herkenbaar, reliëf.
Vroeger, toen de rivier vrij spel had, liet het water dergelijke patronen achter na een overstroming of een verlegging van haar loop. Nu hebben machines de voorwaarden geschapen voor de soorten die dergelijke maagdelijke gronden koloniseren. Droge stukjes, afgewisseld door plas-drasgebieden. Een waar eldorado voor flora en fauna!
Op dit moment wordt er niet afgegraven. Na het broedseizoen gaat men weer verder. Wel wordt er wekelijks door vrijwilligers gewerkt in het gebied om te voorkomen dat alles dichtgroeit met wilgen, berkenboompjes en bramen.

IVN De Oude IJsselstreek - Kleine Gelderse WaardWe zien prachtige vogels: lepelaars, kleine plevier, bergeenden, koekoek en nog heel veel meer. Sommige vogels willen zich niet laten zien. Minutenlang hebben we met een groepje voor een braamstruik gestaan. We hoorden de braamsluiper héél dichtbij volop zingen. Maar zien? Niet dus!

IVN De Oude IJsselstreek - Kleine Gelderse WaardDe oeverzwaluwen waren erg druk met het nestelen. Het is een gaan en komen van deze grijs-witte vogel in de hoge oeverwand. Hopelijk worden de nesten dit jaar niet gepredeerd door de vossen of door de dassen uit de dassenburcht die ernaast is gelegen.

Met z’n allen op het trekpontje verlaten we rond 12 uur het gebied. Wat een geweldige morgen. Kunnen we Moederdag nog mooier beginnen?

Informatie over het gebied en verslag: Evelien Pleiter
Gidsen: Guido Janze, Guido van Haaften, Marjon van Drongelen
Foto’s: Leo Wouters