De Oude IJsselstreek
Biodiversiteit
woensdag19apr2017

Verslag excursie Kleine Gelderse Waard

Het Toeristisch Informatie Centrum Rijnwaarden had in samenwerking met IVN Werkgroep de Liemers een wandeltocht georganiseerd door het besloten natuurgebied De Kleine Gelderse Waard. Van de 100 mensen die zich hadden gemeld konden 50 gelukkigen mee op 9 april jl.

In de Kleine Gelderse Waard wordt in fasen door de eigenaar (Twickel) klei afgegraven. De ontgonnen stukken worden direct daarna langs oude hoogtelijnen heringericht. Hierdoor bevindt het gebied zich in verschillende fasen van ontwikkeling. Het streven is om het landschap zo open mogelijk te houden; vol rietkragen, modderige oevers, poelen en geulen, met een grote diversiteit aan diepten. Op deze manier worden variabele biotopen gerealiseerd. Aan de oostkant is nog een stFoto bij excursie Kleine Gelderse Waarduk met een diepe waai, waarlangs K3Delta klei heeft gewonnen. Dit gebied dient als compensatie voor de overnachtingshaven die in Spijk wordt gegraven. Het is beplant met wilgen om het geschikt te maken als biotoop voor bevers.

De hele Rijnstrangen is rijk aan vogelleven en daarvan hebben we onder andere gezien en gehoord: tjiftjaf, fitis, rietgors en blauwborst. Op en rond het water zaten natuurlijk grauwe ganzen en knobbelzwanen, en verder waren vooral de meerkoeten en futen druk in de weer. Een paar bergeenden was aan het vechten en in de lucht waren zeker twee kievitparen spectaculair aan het baltsen. Ook de veldleeuwerik liet volop van zich horen.

Het gebied herbergt inmiddels twee dassenburchten. Deze grootste martersoort van Nederland slaapt daar ’s nachts en komt in de schemer tevoorschijn. We hebben ze dus niet gezien. Wel zagen we bij de ingangen droog blad en gras liggen, dat ze gebruiken voor hun slaapnesten. Ook vonden we in de buurt veel trechtervormige gaten in de grond; plekken waar de das naar regenwormen had gegraven.

Halverwege de tocht waren er koffie en heerlijke broodjes van Fons Seising uit Tolkamer.
Daarna ging de tocFoto bij excursie Kleine Gelderse Waardht verder in het gedeelte dat al een tijdje “klaar” is. Aan de rand van een ondiepe poel sprongen tientallen jonge kikkertjes voor de voeten van de bezoekers in het water. Een eindje verder maakte een haas zich snel uit de voeten. Even vingen we een glimp op van een marter, die weg vluchtte door de wilgenopslag langs de Noordelijke Rijnstrang.

Aan de noordwestzijde van het gebied is een stukje vlinderweide aangelegd, omringd door inheemse bomen en struiken, als sporkehout, linde, eik en meidoorn. Vlak daarna stonden we oog in oog met een jagende ooievaar. Die liep met lange, plechtige passen door het land, pikkend naar jonge kikkers. Toen we te dicht bij kwamen, ging hij op de wieken, en mensen verbaasden zich over de enorme spanwijdte van de vleugels.

Na een kleine twee en half uur stonden we weer op het trekpontje richting Aerdt. De bezoekers waren onder de indruk van de weidsheid van het gebied en alle bijzondere dingen die er te ontdekken waren.

Op 9 juli heeft IVN de Liemers nogmaals toestemming om met een groep van max. 50 mensen de Kleine Gelderse Waard te verkennen. Als u mee wilt, geef u dan op bij Gerard Tittse: gtittse@hotmail.com

Verslag en foto’s (Rijnstrangen; beverburcht): Milou Ankoné