De Oude IJsselstreek
Overig
donderdag04jan2018

Vacature: voorzitter gezocht voor onze IVN-afdeling

Op 18 maart a.s. komt de vacature vrij van voorzitter van onze afdeling. Het bestuur roept kandidaten op ter vervulling van deze vacature. 

De taken van de voorzitter zijn de volgende:

  • behartigt de algemene gang van zaken in de afdeling;
  • geeft leiding aan bijeenkomsten van het (dagelijks) bestuur en de coördinatorenvergadering (beide 4 vergaderingen per jaar);
  • zit de ALV voor;
  • onderhoudt de interne en externe contacten;
  • rapporteert de activiteiten van het bestuur aan de leden;
  • bemiddelt bij interne geschillen;
  • coördineert subsidieaanvragen van werkgroepen.

Als je belangstelling hebt stuur dan een reactie naar onze secretaris,
Gertrud Mulders (secretaris@ivn-doij.nl)

Inlichtingen over de invulling van de functie zijn te verkrijgen bij Herman Obbink, tel 06 23359291.