De Oude IJsselstreek
IVN
woensdag31jul2019

Tien jaar Natuur Actief

Feest bij Natuur Actief

Op 27 juli jongstleden was het openluchttheater te Engbergen het decor van de viering van 10 jaar Natuuractief. Het publiek kon genieten van een gevarieerd programma met lezingen, excursies en standjes rondom het thema Insecten. Gerard van der Kamp, voorzitter van IVN De Oude IJsselstreek, opende de middag, en hij schetste in grote lijnen een decennium Natuur Actief. Symbolisch werd het Grote Insecten- en Spinnenboek geopend. Daarna verspreidden de aanwezigen zich over de kraampjes van o.a. de Vlinderstichting, Buur maakt Natuur, KNNV en de Bijenvereniging, en namen ze een drankje met een heerlijke mini-muffin met meelwormen of een knapperige in chocolade gedoopte sprinkhaan. Kinderen timmerden een mooi vogelnestkastje of ze maakten aan de knutseltafel een insect van karton of van een mooie steen.

NA - Collage 10 jaarNet als bij de gewone Natuur Actief-avonden waren er sprekers uitgenodigd, die op de vertrouwde manier een lezing hielden.
Constanze Mager van Burgers’ Zoo deelde vol enthousiasme een aantal bijzonderheden over vlinders, zoals: dat de vleugels uit lucht gevulde schubjes bestaan, dat een cocon een extra verpakking is rondom de pop en dat vooral nachtvlinders een cocon spinnen. Die draad kan wel 2 kilometer (!) lang zijn. En: dat in de pop de rups vergaat tot een soort soepje, waaruit op het allerlaatste moment een vlinder wordt “geknutseld”. 

Daarna kwamen Anne Oosterbaan en Frank ter Berg aan het woord over de plannen en acties om de biodiversiteit op ons platteland te herstellen en te versterken. Daarbij is het verheugend te merken dat boeren, jagers, waterschappen, natuurorganisaties en burgers hierin samenwerken. Iedereen heeft inmiddels al eens bloeiende akkerranden gezien. Het blijkt dat de roofinsecten, die daarin leven, tot 50 meter ver de akkers in gaan om plaagdieren te lijf te gaan. Hierdoor zijn er minder bestrijdingsmiddelen nodig. Inmiddels is er ook een pilot gaande, waarbij rondom weiden bloemrijke stroken worden ingezaaid. Naast dat dit het aantal insecten vergroot, waarvan vele vogelsoorten afhankelijk zijn (denk aan patrijzen, weidevogels of zwaluwen), levert het de boer ruwvezelvoer op, dat de gezondheid van de koeien in stand houdt. Na het maaien kan het maaisel ook in de potstal wordt gestrooid, en dan samen met de mest later weer op het land worden uitgereden, wat het bodemleven versterkt.

Er ontstond nog een korte discussie. Consumenten kunnen invloed uitoefenen op hoe ons landschap eruit ziet door kritisch voedsel in te kopen, en dat hoeft niet veel duurder te zijn. Het is wel zo dat 60% van onze landbouwproducten voor de export bestemd is. Maar we zijn het erover eens dat elke stap er een is. 

Op 25 september vanaf 20.00 uur is er in het Borchuus in Varsseveld een avond over Kringloop- landbouw. Opgeven kan via de site; https://plattelandsraad-oudeijsselstreek.nl 

NA - Collage 10 jaar 2Ook libellen behoren tot de insectenwereld. De zaal keek ademloos naar een indrukwekkend filmpje, waarin het uitsluipen van een libelle getoond werd. Daarna vertelde Wim Gerritsen vol enthousiasme over de vele soorten die deze streek rijk is. Dit komt voort uit het feit dat we allerlei typen waterlichamen hebben. Van stromende beekjes met koel helder water tot trage rivieren met brede modderige oeverzones. De natuurontwikkeling rondom baggergaten trekt weer andere soorten, en tot slot zijn er de libellen die houden van veenpoelen. Alle soorten zijn afhankelijk van water, omdat ze de eerste en tevens langste fase van hun leven daarin doorbrengen. De klimaatverandering  zorgt ervoor dat vele zuidelijke soorten, die beter tegen droogte en warmte kunnen, zich steeds verder naar het noorden verspreiden.

Tot spijt van velen, en niet in het minst van de spreker zelf, vielen de twee lezingen over spinnen door Peter van Helsdingen uit door autopech. We zullen ons best doen om Peter van Helsdingen binnenkort nogmaals uit te nodigen op een reguliere Natuur Actief-avond!

Als laatste konden de bezoekers genieten van een schitterende fotoreeks, gemaakt in Natuurgebied De Zumpe, door Marcel Hendriks. Kleurrijke vlinders, bijzondere planten, bedauwde insecten en koele, nevelige landschapsbeelden kwamen voorbij.  Hij had er bijpassende muziek onder gezet en voorzag de beelden van commentaar. Het was een mooie en sfeervolle afsluiting van de lezingenreeks.

Naast de presentaties konden bezoekers ook deelnemen aan een aantal excursies. Een daarvan had als thema insecten. Door de hitte en de droogte in het gebied werd het een echte speurtocht, maar onder de deskundige leiding van Frans Witjes kon men  toch een aantal soorten bewonderen.

NA - Collage 10 jaar 3Marijke de Both verzorgde een workshop fotograferen. Zij maakte de deelnemers eerst deelgenoot van een aantal tips en trucs, zoals het gebruik van witte paraplu's bij het fotograferen in fel zonlicht!  Hierna kon men lekker zelf aan de slag.

Tweemaal hadden belangstellenden de gelegenheid een bezoekje te brengen aan de nabijgelegen bijenstal. Men maakte daar kennis met het werk van imkervereniging Gendringen en de bijenvolken die ze er houden. Door de hitte kwamen er geen belangstellenden naar de oever van de rivier, en dus namen  gidsen Jeltje en Johan een tweetal bakken met waterbeestjes mee naar het openluchttheater. Zo konden de aanwezigen toch genieten van de variatie aan waterdiertjes, die in de Oude IJssel en poelen hun thuis hebben.

Bij vertrek kregen de bezoekers een zakje bloemenzaad mee om die in de eigen omgeving uit te strooien, en zo te helpen de insectenrijkdom te vergroten.

Het team wil naast de sprekers ook alle vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun aandeel in het slagen van deze mooie middag. Voor maar vooral ook achter de schermen hebben jullie je ingezet met aanstekelijk enthousiasme. Super bedankt!

Tevens gaat onze dank uit naar Rob en Wim, medewerkers van het theater, voor het meedenken en ondersteunen in woord en daad. En ten slotte danken we IVN De Oude IJsselstreek en de volgende sponsoren:

NA - logos 10 jaar lustrumVerslag: Carin Holtslag;
Foto: Marleen Hofman