De Oude IJsselstreek
Vogels
maandag22mei2017

Rosandse polder; natuur in onze achtertuin

Avondwandeling Rosandse Polder d.d. 18 mei 2017

Rond kwart over zeven kom ik aangereden bij de parkeerplaats van de Breuly, waar de avondwandeling door de Rosandsepolder zal beginnen. Er hebben zich al enkele deelnemers verzameld. Rond half acht zijn we met 16 personen.

Na een korte uitleg over het gebied gaan we richting de Ooysedijk. We zien al direct een buizerd in het veld. Langs de dijk groeien diverse planten, zoals de koekoeksbloem, stinkende gouwe en ooievaarsbek. Ook staan er planten, Foto bij avondwandeling Rosandse polderdie er waarschijnlijk door mensen in zijn gezet (bijv. kattekruid), dan wel hier gekomen zijn door hergebruikt zand bij het herstellen van de weg. Langs de dijk lopen op dit moment schapen. Dit gebeurt, omdat de dijk eigenlijk te steil is om te maaien.Foto bij avondwandeling Rosandse polder

Bij het gemaal gaan we de polder in, en daar zien we een gele en rode bloemenpracht van boterbloemen en zuring. In de sloot bloeit de waterviolier!

In dit stuk is ook goed de scheiding te zien tussen weilanden, die nog voor de veeteelt gebruikt worden, en delen die al teruggegeven zijn aan de natuur.

Dan komen we bij het hoogtepunt van de avond: de broedplek van de zwarte sterns! Alle 20 vlotjes zijn bezet, en de vrouwtjes zitten te broeden. De mannetjes zorgen voor het voedsel, en ze vliegen druk heen en weer om dit bij Foto bij avondwandeling Rosandse polderelkaar te zoeken.

Een stuk verderop in het riet zien we een aantal rietgorzen. Ze laten zich goed zien en horen deze avond. Verder trekken er drie koekoeken over. Dit maak je niet vaak mee!

Bijna aan het eind van de tocht lopen we nog langs een poel, waarin de kamsalamander zit. Deze zien we niet, maar de kikkers laten zich uitbundig horen!Foto bij avondwandeling Rosandse polder

Na ruim twee uur zijn we weer terug op de parkeerplaats. Het was een mooie avond, waarin we veel gezien hebben van dit mooie stukje natuur, dat eigenlijk in onze achtertuin ligt!

Verslag: Dick van den Berg

Fotografie: Dimitrey Rouwenhorst